Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Aviárna influenza
mobilné kontaktné čísla
Portál úradných kontrol
Bezpečnosť potravín
Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Stránky, kde môžete nájsť ďalšie užitočné informácie
Vzdelávanie
Archív noviniek

14.06.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Púchov v Púchovskom mäsovom priemysle a.s. vzorku suroviny - mechanicky separovaného hydinového mäsa mrazeného so zistenou prítomnosťou Salmonella enterica serovar Infantis ...

13.06.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac apríl 2018
V období od 1.4. do 30.4. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 167 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu... formát PDF(veľkosť 986kB) 

13.06.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2018
V mesiaci apríl 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 199 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 582kB) 

05.06.2018 | Stanoviská, informácie

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2017
Výročná správa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za rok 2017 formát PDF(veľkosť 6140KB), prílohy k výročnej správe formát PDF(veľkosť 1571KB)

21.05.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie k výskytu Scrapie (klusavky) na Slovensku

18.05.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly boli v sklade u prevádzkovateľa ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odobraté vzorky "Arašidy surové lúpané". Vo vzorkách bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 a sumy aflatoxínov (B1,B2,G1,G2) ...

18.05.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie k výskytu Scrapie (klusavky) na Slovensku

18.05.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2018 formát PDF(veľkosť 726kB)

17.05.2018 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z mája 2018

11.05.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

03.05.2018 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie cielenej kontroly - Vysledovateľnosť zeleniny vo veľkoobchodných skladoch v SR
Cielená kontrola bola zameraná na vysledovateľnosť pôvodu zeleniny ponúkanej v zimnej sezóne na pultoch predajní, ktorá taktiež nadväzovala aj na výsledky úradných kontrol uskutočnených v obchodnej sieti. Kontroly boli vykonané v priebehu mesiaca apríla 2018... formát PDF(veľkosť 480kB)

03.05.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Priebežné výsledky vyšetrení z cielenej kontroly ovčieho a kozieho mlieka na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV)
Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 30. 4. 2018 oznámil protokolom o skúškach 2 pozitívne výsledky na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV) z vyhlásenej cielenej kontroly ...

26.04.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac marec 2018
V období od 1.3. do 31.3.2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 346 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 912kB) 

26.04.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac marec 2018
V mesiaci marec 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 259 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 533kB) 

25.04.2018 | Informácie pre chovateľov

Štvrtý výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku
Dňa 24.4.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené štvrté ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku od roku 2016 a druhé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku v roku 2018 ...

23.04.2018 | Informácie pre chovateľov

Na základe informácie od kompetentnej autority Maďarskej republiky a Európskej komisie bol 21.4.2018 potvrdený africký mor ošípaných u jedného uhynutého diviaka v župe Heves približne 35 km od slovensko – maďarskej hranice ...

20.04.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2018 formát PDF(veľkosť 819kB)

10.04.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac február 2018
V období od 1.2. do 28.2. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 261 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 896kB) 

10.04.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2018
V mesiaci február 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 251 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 519kB) 

09.04.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Vyhodnotenie cieleného sledovania – Veľká noc 2018
ŠVPS SR nariadila veterinárnym a potravinovým správam v SR v mesiacoch február až marec vykonať kontroly potravín, ktoré sa umiestňujú na trh a konzumujú v období Veľkej noci. V sledovanom, období sa vykonalo 1 374 cielených úradných kontrol potravín, z čoho pri 36 kontrolách boli zistené nedostatky... formát PDF(veľkosť 617kB)

05.04.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Február 2018 formát PDF(veľkosť 764kB)

29.03.2018 | Živé zvieratá

Prvý výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku v roku 2018 u voľne žijúcich vtákov
Dňa 28.3.2018 bol laboratórnym výsledkom referenčného laboratória VÚ Zvolen potvrdený výskyt vtáčej chrípky subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov

28.03.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

22.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe 2 podnetov podaných spotrebiteľmi boli odobraté úradné vzorky výrobku "Coop jednota tradičná kvalita“ kukurica na pukance s maslovou príchuťou" 100g, s príznakmi akostného narušenia ...

14.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín inšpektori z RVPS Šaľa odobrali v distribučnom sklade "Mäspoma spol. s.r.o. Distribučný sklad", Čingov 788, 951 31 Močenok úradnú vzorku výrobku "Korenie čierne mleté 250g" kde bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella enterica subspecies Matadi...

06.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bolo zistené, že v 2 odobratých vzorkách výrobku "Coop Jednota Tradičná kvalita" Hrozienka bola prekročená maximálna hodnota obsahu Ochratoxínu A...

26.02.2018 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2018 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

26.02.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2018 formát PDF(veľkosť 797kB)

22.02.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac január 2018
V období od 1.1. do 31.1. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 2 507 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 813kB) 

15.02.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac január 2018
V mesiaci január 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 164 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 392kB) 

12.02.2018 | Informácie pre chovateľov

Tretí výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku
Dňa 12.2.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku od roku 2016 a prvé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku v roku 2018...

09.02.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly potravín vykonala RVPS Bratislava-mesto v sklade u prevádzkovateľa ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odber vzorky "Pistácie nevylúpané surové" (označenie výrobnej dávky Lot 655, krajina pôvodu: Irán, vývozca: MIDDLE EASTERN NUTS, Motahari 6, Rafsanjan, Irán), so zistenou prítomnosťou aflatoxínu B1 ...

22.01.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2017 formát PDF(veľkosť 767kB)

16.01.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac december 2017
V období od 1.12. do 31.12. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 2 991 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 480kB) 

16.01.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2017
V mesiaci december 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 188 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 403kB) 

Staršie novinky