Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Aviárna influenza
mobilné kontaktné čísla
Predsedníctvo SR v Rade EÚ
Portál úradných kontrol
Bezpečnosť potravín
Stránky, kde môžete nájsť ďalšie užitočné informácie
Vzdelávanie
Archív noviniek

29.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni "Ladislav Gyorgy-Mäso-Centrum" Banícka 1241, 990 01 Veľký Krtíš odobratá vzorka "údené bravčové rebro", (DS: 30.03.2017, výrobná dávka: 06032017, krajina pôvodu Poľsko s nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy PAU4...

29.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Rozsiahle kontroly zamerané na živočíšne produkty vyrobené v Brazílii
Štátna veterinárna a potravinová správa SR uskutočňuje rozsiahle kontroly zamerané na všetky živočíšne produkty vyrobené v Brazílii a predávané na Slovensku. Dôvodom je vážne podozrenie podvodného exportu mäsa do Európskej únie.

27.03.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor odbor zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda prijme zamestnanca do dočasnej štátnej služby... formát PDF

23.03.2017 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Oznámenie o povinnosti registrácie prevádzkarne pre prevádzkovateľov predávajúcich potraviny na diaľku a pre prepravcov potravín predávaných na diaľku
Podľa § 6 zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o potravinách“) každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vrátane prevádzkovateľa predaja potravín na diaľku je povinný oznámiť príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosti na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Registrácii podliehajú nielen prevádzkovatelia, ktorí predávajú potraviny na diaľku a zabezpečujú si prepravu potravín vlastnými dopravnými prostriedkami, ale aj zmluvné prepravné spoločnosti. Prepravcovia potravín sú ďalej povinní dodržiavať § 11 zákona o potravinách a Prílohu II Kapitoly IV nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení.

23.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo veľkosklade ovocia a zeleniny HURTUK DINO s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka „Mrkva praná“, s nadlimitným množstvo kadmia ...

16.03.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

15.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v CBA Slovakia-Potraviny 3330,Cukrovarská 427, 926 01 Sereď odobratá vzorka "Natur farm" Jahodový kompót v mierne sladkom náleve, 410g so zistenou prítomnosťou syntetického farbiva E 124 ...

13.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo firme Ravita s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov odobratá vzorka výrobku "RAVITA pohánka termicky lúpaná tmavá" DMT: 14.11.2017, distribútor: Ravita s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, krajina pôvodu Čína...

08.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 8.3.2017 formát PDF(veľkosť 197kB)

02.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti Tauris Cassovia, s.r.o., - predajňa mäsa a mäsových špecialít č. 801, Štefánikova 3957, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka "Baltické ryby" DS: 12.03.2017...

27.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu potravín vykonala RVPS Bratislava v prevádzke HORTIM-SK s.r.o., VOS čerstvého ovocia a zeleniny, Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava odber vzorky potraviny "Paprika červená Kápia"...

27.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

22.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 21.2.2017 formát PDF(veľkosť 197kB)

21.02.2017 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2017 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

20.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

14.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 14.2.2017 formát PDF(veľkosť 197kB)

14.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

13.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Orgán úradnej kontroly potravín v Nemecku prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o sťahovaní výrobkov: "Kinder Joy Wichtel, 20g" a "Kinder Joy Wärmekissen-Plüschtier, 60g"...

07.02.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2016. formát PDF(veľkosť 716kB)

06.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

06.02.2017 | Stanoviská, oznámenia

Mobilné kontakty na regionálne veterinárne a potravinové správy
Mobilné telefónne čísla slúžia ako kontakt v prípadoch zistených úhynov domácich a voľne žijúcich vtákov, pri podozreniach z nakazenia vtáčou chrípkou. formát PDF

02.02.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, vyhlasuje výber na voľnú pracovnú pozíciu Odborný radca – inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat formát PDF

01.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.01.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenia o zistení predaja nevyhovujúcich tovarov
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru boli zistené ďalšie nedostatky v obchodných sieťach COOP a LIDL ...

25.01.2017 | Stanoviská, oznámenia

Novozriadená stanica pre zvieratá
Prevádzkový poriadok novozriadenej Stanice pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam formát PDF(veľkosť 431kB)

25.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

24.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

19.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalšie výskyty vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

18.01.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti CBA POTRAVINY, Hodonínska cesta 15, 908 51 Holíč, odobratá vzorka "Rasca mletá", 20 g ...

18.01.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2016. formát PDF(veľkosť 753kB)

17.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalší výskyt vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

17.01.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2016
V mesiaci december 2016 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 200 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 255kB) 

16.01.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie december 2016
V období od 1.12. 2016 do 31.12. 2016 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 207 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(veľkosť 871kB) 

13.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Premiestňovaňovanie živých zvierat a zárodočných produktov
Klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov – usmernenie na rok 2017 formát PDF(veľkosť 185kB) 

12.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalšie ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 u domácej hydiny ...

11.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Dňa 11.1.2017 boli laboratórne potvrdené ďalšie dva prípady aviárnej influenzy subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov v Slovenskej republike ...

09.01.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Spišská Nová Ves v prevádzke Kaufland SR v.o.s., Duklianska 19, 052 01 Spišská Nová Ves odber vzorky výrobku "Mandle v škrupine pražené, solené" á 500g ...

09.01.2017 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

Registrácia charitatívnych organizácii, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti
Od 1. januára 2017 nadobudla účinnosť novela zákona o potravinách č. 152/1995 Z.z., ktorá umožňuje charitatívnym organizáciám možnosť bezodplatného poskytovania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Charitatívna organizácia môže s týmito potravinami nakladať až po jej registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Vzor oznámenia registrácie (formát RTF, veľkosť 244kB), jednoduchý návod na registráciu (formát PDF, veľkosť 1475kB).  

05.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdený tretí výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku, prvý záchyt u voľne žijúcich vtákov ...

04.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené druhé ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 na Slovensku ...

30.12.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
V rámci cielenej kontroly potravín - Vianoce 2016, vykonala RVPS Spišská Nová Ves v prevádzke Diskontná predajňa potravín CBA, Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves odber vzorky výrobku "Perníky plnené ovocnou plnkou celomáčané v kakaovej poleve" ...

29.12.2016 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené prvé ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 u hydiny na Slovensku ...

21.12.2016 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie november 2016
V období od 1.11. 2016 do 30.11. 2016 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4629 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(veľkosť 771kB) 

16.12.2016 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie október 2016
V období od 1.10. do 31.10. 2016 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 012 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(veľkosť 778kB) 

16.12.2016 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac november 2016
V mesiaci november 2016 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 155 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 257kB) 

14.12.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín v Madex Invest s.r.o., - Predajňa mäsa, 027 55 Dlhá nad Oravou odber vzorky výrobku "Údená bravčová krkovička"...

14.12.2016 | Vtáčia chrípka

Vysokopatogénna aviárna influenza H5N8 – aktuálny vývoj situácie
Aktuálne informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ k 13.decembru 2016 formát PDF(veľkosť 259kB)

13.12.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti dm drogerie markt, s.r.o., Námestie slobody 21, 066 01 Humenné, odobratá vzorka "BIO Kukuričný snack s kyslou smotanou a cibuľovou príchuťou" ...

08.12.2016 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Október 2016. formát PDF(veľkosť 753kB)

05.12.2016 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Usmernenie pre chovateľov hospodárskych zvierat.
Katarálna horúčka oviec, začiatok sezóny bez výskytu vektora - usmernenie pre chovateľov hospodárskych zvierat ...

05.12.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Banská Bystrica v prevádzke COOP Jednota Krupina SD, Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica odber vzorky výrobku "Richtárova pochúťka 80g, bez lepku"...

28.11.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
V rámci cielenej kontroly potravín vykonala RVPS Bratislava v prevádzke METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Devínska Nová Ves 7081, 841 07 Bratislava odber vzorky výrobku "Lieskové jadrá múka"...

28.11.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení výskytu nebezpečného výrobku
Prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá bolo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR doručené varovné oznámenie týkajúce sa výrobkov obchodnej značky "Efko"...

28.11.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
V rámci úradnej kontroly potravín vykonla RVPS Martin v prevádzke Lidl Slovenská republika, Komenského 10029/20, 036 01 Martin odber vzorky výrobku "Mleté bravčové mäso z pliecka"...

18.11.2016 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Druhý výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku.
Dňa 16.11.2016 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené druhé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku...

18.11.2016 | Vtáčia chrípka

Základné informácie k vysokopatogénnej aviárnej influenze
Aktuálne informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ k 18. novembru 2016 formát PDF(veľkosť 212kB)

13.11.2016 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac október 2016
V mesiaci október 2016 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 171 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 256kB) 

11.11.2016 | Vtáčia chrípka

Základné informácie k vysokopatogénnej aviárnej influenze
Aktuálne informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ k 11. novembru 2016 formát PDF(veľkosť 207kB)

09.11.2016 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac September 2016. formát PDF(veľkosť 806kB)

27.10.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
Na základe informácií o zistení vajec poľského pôvodu, v ktorých bola laboratóriami v Holandsku a Chorvátsku zistená salmonela a ktoré sa spájajú s epidémiami salmonelóz u ľudí v týchto štátoch, nariadila ŠVPS SR bezodkladne vykonať úradné kontroly v centrálnych skladoch obchodných reťazcov, v maloobchodoch, veľkoobchodoch a triediarňach vajec s cieľom zistiť predaj vajec od uvedeného producenta na slovenskom trhu...

26.10.2016 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie September 2016
V období od 01.09.2016 do 30.09.2016 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 712 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(veľkosť 772kB) 

26.10.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme VOS Korona West SK s.r.o., Dostojevského 3622/14 058 01 Poprad odobratá vzorka "Slnečnicový olej ochutený s cesnakovým olejom, mechanicky lisovaný", 350 ml so zisteným nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy sumy PAU4...

26.10.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme VOS Korona West SK s.r.o., Dostojevského 3622/14 058 01 Poprad odobratá vzorka "Slnečnicový olej tlačený v surovom stave, mechanicky lisovaný", 350 ml so zisteným nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy sumy PAU4...

26.10.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme VOS Korona West SK s.r.o., Dostojevského 3622/14 058 01 Poprad odobratá vzorka "Ľanový olej za studena lisovaný", 350 ml so zisteným nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy sumy PAU4...

26.10.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme VOS Korona West SK s.r.o., Dostojevského 3622/14, 058 01 Poprad odobratá vzorka "Tekvicový olej mechanicky lisovaný", 350 ml so zisteným nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy sumy PAU4...

18.10.2016 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, vyhlasuje výber na voľnú pracovnú pozíciu Odborný radca – inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat formát PDF

18.10.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme VOS Korona West SK s.r.o., Dostojevského 3622/14 058 01 Poprad odobratá vzorka "Olej z horčičných semien, mechanicky lisovaný", 350 ml so zisteným nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy sumy PAU4...

18.10.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme VOS Korona West SK s.r.o., Dostojevského 3622/14 058 01 Poprad odobratá vzorka "Kukuričný olej, mechanicky lisovaný", 350 ml so zisteným nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy sumy PAU4...

18.10.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme VOS Korona West SK s.r.o., Dostojevského 3622/14 058 01 Poprad odobratá vzorka "Slnečnicový olej podľa domáceho receptu, mechanicky lisovaný", 350 ml so zisteným nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy sumy PAU4...

14.10.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V predávanom výrobku Kuracie pečienky čerstvé, 400g, trieda kvality A, šarža 16404, DS 12.10.2016 v prevádzke Kaufland, Púchovská ulica 8/A, 831 06 Bratislava sa zistila prítomnosť úlomku skla...

11.10.2016 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje zo septembra 2016

10.10.2016 | Predsedníctvo Slovenskej Republiky v Rade EÚ

JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH V POTRAVINOVOM REŤAZCI /FOOD CHAIN IN THE DIGITAL SINGLE MARKET
Európska Komisia a Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Vás srdečne pozývajú na konferenciu / European Commission and Slovak Presidency of the Council of the European Union are kindly inviting you to attend the conference...

03.10.2016 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2015
V roku 2015 bolo analyzovaných 469 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej výživy... formát PDF(veľkosť 1088kB) 

30.09.2016 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac August 2016. formát PDF(veľkosť 726kB)

21.09.2016 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2016 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

07.09.2016 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z augusta 2016

26.08.2016 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Infekčná anémia koní na Slovensku - aktuálna informácia.
V rámci prijatých opatrení bolo v okrese Nové Zámky podrobených klinickému vyšetreniu a odberu vzoriek na infekčnú anémiu koní doposiaľ 199 koní (z toho 50% nezaregistrovaných) zo 140 chovov (z toho 48% nezaregistrovaných). U žiadneho ďalšieho koňa sa nepotvrdila infekčná anémia koní ...

22.08.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín vykonala RVPS Žilina v prevádzke PEZA a.s., výroba pekárenských výrobkov, K cintorínu 47, 011 49 Žilina- Bánov odber vzorky výrobku "Lieskooriešková náplň", 10kg, DMT 25.5.2017 ...

22.08.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov v prevádzke Miloš Papšo s.r.o., Stupné 19, 018 12 Považská Bystrica odber vzorky výrobku "Mletý mäsový prípravok bravčovo-hovädzí", 500g, DS 19.8.2016 ...

16.08.2016 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku - doplňujúce informácie.
ŠVPS SR Bratislava v súvislosti s výskytom infekčnej anémie koní na Slovensku upravuje Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia nasledovne: Všetky kone a koňovité staršie ako 6 mesiacov musia byť vyšetrené na infekčnú anémiu koní (EIA) odberom vzoriek krvi na serologické vyšetrenie ...

10.08.2016 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z júla 2016

29.07.2016 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku.
Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku. Choroba bola diagnostikovaná u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce okres Nové Zámky. ŠVPS SR Bratislava a RVPS Nové Zámky bezodkladne prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní na Slovensku. Opatrenia zahŕňajú dočasný zákaz pretekov a zvodov koní v 10km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koní v 10km pásme od ohniska choroby ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie EIA.

27.07.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín v prevádzke Coop Jednota námestovo SD, SM 1-46 s.č. 278, 029 55 Novoť odber vzorky výrobku "Superveget Mix sypké ochucovadlo", 1200g, DMT 15.9.2017 ...

26.07.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Lučenec v Kaufland Slovenská republika v.o.s., prevádzka Lučenec, Dukelských hrdinov 5779, 984 01 Lučenec odber vzorky výrobku "Hydinová sekaná hlbokozmrazená-mäsový prípravok" ...

15.07.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o nebezpečnom výrobku
V rámci systému rýchlej výmeny informácii bolo na Štátny veterinárnu a potravinovú správu doručené oznámenie o distribúcii syra značky „MORBIER“, vyrobeného vo Francúzsku, dátum spotreby 9.8.2016. V syre bola zistená prítomnosť mikróbov Salmonella Dublin. Syr bol distribuovaný v Slovenskej republike v sieti predajní TESCO.

12.07.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Senec v prevádzke Lidl SR, v.o.s., Boldocká cesta, 903 01 Senec odber vzorky výrobku "Bravčové mäso vo vlastnej šťave, mäsová konzerva, termosterilizované" ...

06.07.2016 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Informácia ohľadne prepravy živých zvierat do tretích krajín.
Prehľadná informácia ohľadne prepravy živých zvierat do tretích krajín formát PDF(veľkosť 279kB)

27.06.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Veľký Krtíš v prevádzke Kaufland Slovenská republika, A.H. Škultétyho 2779, 990 01 Veľká Krtíš odber vzorky výrobku "Mleté bravčové mäso" ...

24.06.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme ENCINGER, spol.s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 05 Bratislava odobratá vzorka "Pistácie lúpané" (kartóny, DMT 01.03.2018, LOT 560) zo zásielky pochádzajúcej z Iránu ...

20.06.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Žiar nad Hronom v prevádzke Lidl Slovenská republika, Banská Štiavnica, Kolpašská 1 A, 969 24 Banská Štiavnica odber vzorky výrobku "Filety z kačacích pŕs s kožou v marináde s paprikovou príchuťou", Mäsový prípravok, 320g, DS 17.6.2016 ...

16.06.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Humenné v prevádzke Potraviny SUHRA- Ľudmila Hrabovčáková, Tyršova 1, 066 01 Humenné odber vzorky výrobku "Dochucovadlo univerzálne sypké zeleninové" 75g, DMT 26.5.2017 ...

15.06.2016 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Máj 2016. formát PDF(veľkosť 797kB)

10.06.2016 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Aktuálne výsledky vyšetrenia surového mlieka na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy
V chovoch, ktoré boli určené regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva ako miesta, kde v anamnéze pacientov bola uvedená konzumácia ovčieho syra, boli opakovane odobraté úradné vzorky ovčieho mlieka. Výsledky vyšetrení boli negatívne. Od 2.6. 2016 do 9.6. 2016 bolo celkom vyšetrených 171 vzoriek surového ovčieho a kozieho mlieka. U všetkých vzoriek boli negatívne výsledky vyšetrenia surového mlieka na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy....

06.06.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Spišská Nová Ves v prevádzke Supermarket VANIL, Gorazdova 19, 052 01 Spišská Nová Ves odber vzorky výrobku "Oblátky s kakaovým krémom" 160g, DMT 22.1.2017 ...

02.06.2016 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Mimoriadne núdzové opatrenie pre ovčie a kozie mlieko v súvislosti s výskytom kliešťovej encefalitídy
Na základe § 6 ods. 5 písm. a) druhý bod a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmto mimoriadnym núdzovým opatrením nariaďujem všetkým chovateľom (vlastníkom a držiteľom) oviec a kôz na pastve, ktorí uvádzajú na trh ... format PDF(veľkosť 65kB)  

01.06.2016 | Voľné pracovné miesta

Štátny radca - Odbor auditu a kontroly na ŠVPS SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava , Botanická 17 vyhlasuje výber na voľnú pracovnú pozíciu... (výberové konanie ukončené)

26.05.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bolo laboratórnou analýzou úradnej vzorky zistené, že výrobok Trvanlivá smotana tepelne ošetrená UHT, obsah tuku 12%, 500 ml, dátum minimálnej trvanlivosti 17.10. 2016 ... aktualizované 08.06.2016

19.05.2016 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2016. formát PDF(veľkosť 756kB)

18.05.2015 | Stanoviská, informácie

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2015
Výročná správa a verejný odpočet za rok 2015 formát PDF(veľkosť 6,3MB)

11.05.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Coop Jednota Krupina SD, Potraviny 03-275, 976 33 Poniky 222, okr. Banská Bystrica odobratá vzorka "Racionella" Mak modrý celý, á 250g ...

11.05.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Supermarkete COOP Jednota Brezno, Sládkovičova 78/12, 976 81 Podbrezová, odobratá vzorka „Hydinové pečeňové knedlíčky“, hydinový mäsový prípravok hlbokomrazený 250 g, (DMT: 28.08.2016, krajina pôvodu: Česká republika ...

06.05.2016 | Zmluvy/Faktúry/Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie/Majetok štátu

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu - osobný automobil
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správca majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu, osobný automobil zn. Škoda FABIA

06.05.2016 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca – inšpektor na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Banská Bystrica
Služobný úrad Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, Skuteckeho 19, 974 90 Banská Bystrica prijme zamestnanca na voľné pracovné miesto...

03.05.2016 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca – inšpektor na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Levice
Odborný radca – inšpektor na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Levice formát PDF(veľkosť 230kB)

02.05.2016 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z apríla 2016

26.04.2016 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2016. formát PDF(veľkosť 795kB)

22.04.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci importnej kontroly bola v sklade u prevádzkovateľa ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odobratá vzorka „Pistácie nelúpané“, krajina pôvodu Irán, označenie výrobnej dávky L 540, ...

18.04.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Kaufland SR v.o.s., Svätoplukova 1898/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou odobratá vzorka "Royal Greenland" Solené ikry z korušky polárnej, čierne, ...

07.04.2016 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca – inšpektor na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Dunajská Streda
Služobný úrad: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda prijme zamestnanca na dočasne voľné pracovné miesto - zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

05.04.2016 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Február 2016. formát PDF(veľkosť 721kB)

01.04.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Ďalší potravinový škandál
V súvislosti s medializovanými informáciami o nálezoch nebezpečných potravín v rôznych častiach sveta pri výkone špeciálnych kontrol organizovaných Interpolom a Europolom Štátna veterinárna a potravinová správa SR predpokladá, že uvedené potraviny sa na slovenský trh nedostali. Vzhľadom na to, že v krajinách EÚ je voľný pohyb tovarov a služieb, nie je to možné úplne vylúčiť, pokiaľ tieto potraviny prijal a uviedol na trh niektorý z členských štátov. Očakávame, že Európska komisia bude na danú informáciu o nebezpečných potravinách reagovať a vydá odporúčanie, ktoré majú členské štáty vykonať na ochranu spotrebiteľa. Pokiaľ je spotrebiteľ informovaný o sortimente nebezpečných potravín, nemal ich by vo vlastnom záujme kupovať resp. ich nekonzumovať a preferovať potraviny slovenského pôvodu alebo potraviny z krajín EÚ, ktoré sú pod úradnou kontrolou. Informácia o nebezpečných potravinách zatiaľ nebola vydaná úradnou cestou a pracujeme iba s informáciami z médií.

29.03.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v TESCO Expres Robotec Sučany, Hlavná 3, 038 52 Sučany odobratá vzorka "Sója", 450g (DMT: 26.10.2016, CZE/2014 R, výrobca: Podravka Lagris, a. s.,...

29.03.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Supermarkete BILLA, Agátový rad 1787, 931 01 Šamorín, odobratá vzorka „Morčací parízer“ mäkký mäsový výrobok 500 g...

10.03.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Supermarkete BILLA, Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, odobratá vzorka "POM-BÄR smažený zemiakový snack solený" ...

10.03.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni Potraviny Artemis, Sedmikrásková 2729/14, 955 01 Topoľčany odobratá vzorka "Paštéta s husacím mäsom" ...

03.03.2016 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2016 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

01.03.2016 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2016. formát PDF(veľkosť 799kB)

24.02.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Doplňujúce oznámenie spoločnosti Wrigley Slovakia s.r.o. k sťahovaniu čokoládových produktov z trhu - aktualizované 25.02.2016
Spoločnosť Mars/Wrigley Slovensko sťahuje výrobky MARS®multipack a CELEBRATIONS®190g z trhu potom, čo bola v jednom produkte zistená prítomnosť malého kúsku umelej hmoty. Na slovenskom trhu nebola zaregistrovaná žiadna spotrebiteľská sťažnosť...

24.02.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúcich výrobkov - aktualizované 01.03.2016
Prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá bolo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR doručené varovné oznámenie, týkajúce sa určitých výrobných dávok výrobkov: SNICKERS®, MARS®, MILKY WAY®, CELEBRATIONS® a MINI MIX®...

15.02.2016 | Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta.
ŠVPS SR Bratislava inzeruje voľné pracovné miesta prostredníctvom Internetového Sprievodcu Trhom Práce (ISTP.sk). Pracovné ponuky formou výberu sú zverejnené na nasledovnej stránke...

05.02.2016 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie December 2015
V období od 01.12.2015 do 31.12.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 289 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 832kB) 

22.01.2016 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Hydinové mäso - celé kurčatá, jednotlivé kuracie diely a droby šarže 9160111001 a 9160112001 , ktoré bolo predávané v obchodných reťazcoch BILLA, Kaufland, TESCO, METRO, LIDL, COOP Jednota, CBA, Diligencia, ARTEMIS Topoľčany, TERNO, SINTRA bolo z predaja stiahnuté samotným dodávateľom spoločnosťou HYZA a.s.. Táto informácia je uvedená pre spotrebiteľa aj na predajnom mieste...

19.01.2016 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2015. formát PDF(veľkosť 816kB)

Staršie novinky