Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Aviárna influenza
mobilné kontaktné čísla
Portál úradných kontrol
Bezpečnosť potravín
Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Stránky, kde môžete nájsť ďalšie užitočné informácie
Vzdelávanie
Archív noviniek

25.04.2018 | Informácie pre chovateľov

Štvrtý výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku
Dňa 24.4.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené štvrté ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku od roku 2016 a druhé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku v roku 2018 ...

23.04.2018 | Informácie pre chovateľov

Na základe informácie od kompetentnej autority Maďarskej republiky a Európskej komisie bol 21.4.2018 potvrdený africký mor ošípaných u jedného uhynutého diviaka v župe Heves približne 35 km od slovensko – maďarskej hranice ...

20.04.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2018 formát PDF(veľkosť 819kB)

10.04.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac február 2018
V období od 1.2. do 28.2. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 261 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 896kB) 

10.04.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2018
V mesiaci február 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 251 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 519kB) 

09.04.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Vyhodnotenie cieleného sledovania – Veľká noc 2018
ŠVPS SR nariadila veterinárnym a potravinovým správam v SR v mesiacoch február až marec vykonať kontroly potravín, ktoré sa umiestňujú na trh a konzumujú v období Veľkej noci. V sledovanom, období sa vykonalo 1 374 cielených úradných kontrol potravín, z čoho pri 36 kontrolách boli zistené nedostatky... formát PDF(veľkosť 617kB)

05.04.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Február 2018 formát PDF(veľkosť 764kB)

29.03.2018 | Živé zvieratá

Prvý výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku v roku 2018 u voľne žijúcich vtákov
Dňa 28.3.2018 bol laboratórnym výsledkom referenčného laboratória VÚ Zvolen potvrdený výskyt vtáčej chrípky subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov

28.03.2018 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie - Africký mor ošípaných

22.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe 2 podnetov podaných spotrebiteľmi boli odobraté úradné vzorky výrobku "Coop jednota tradičná kvalita“ kukurica na pukance s maslovou príchuťou" 100g, s príznakmi akostného narušenia ...

14.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín inšpektori z RVPS Šaľa odobrali v distribučnom sklade "Mäspoma spol. s.r.o. Distribučný sklad", Čingov 788, 951 31 Močenok úradnú vzorku výrobku "Korenie čierne mleté 250g" kde bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella enterica subspecies Matadi...

06.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bolo zistené, že v 2 odobratých vzorkách výrobku "Coop Jednota Tradičná kvalita" Hrozienka bola prekročená maximálna hodnota obsahu Ochratoxínu A...

26.02.2018 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2018 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

26.02.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2018 formát PDF(veľkosť 797kB)

22.02.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac január 2018
V období od 1.1. do 31.1. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 2 507 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 813kB) 

15.02.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac január 2018
V mesiaci január 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 164 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 392kB) 

12.02.2018 | Informácie pre chovateľov

Tretí výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku
Dňa 12.2.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku od roku 2016 a prvé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku v roku 2018...

09.02.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly potravín vykonala RVPS Bratislava-mesto v sklade u prevádzkovateľa ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odber vzorky "Pistácie nevylúpané surové" (označenie výrobnej dávky Lot 655, krajina pôvodu: Irán, vývozca: MIDDLE EASTERN NUTS, Motahari 6, Rafsanjan, Irán), so zistenou prítomnosťou aflatoxínu B1 ...

22.01.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2017 formát PDF(veľkosť 767kB)

16.01.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac december 2017
V období od 1.12. do 31.12. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 2 991 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 480kB) 

16.01.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2017
V mesiaci december 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 188 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 403kB) 

Staršie novinky