Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o nebezpečnom výrobku - syr značky „MORBIER“,

aktualizované dňa 27. júla 2016
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444


Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


V rámci systému rýchlej výmeny informácii bolo na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu doručené oznámenie o distribúcii syra značky „MORBIER“, vyrobeného vo Francúzsku, dátum spotreby 9.8.2016. Syr bol distribuovaný v Slovenskej republike v sieti predajní TESCO.

V syre bola zistená prítomnosť mikróbov Salmonella Dublin.

Výrobok sa sťahuje z trhu.