<%@ codepage = 1250 %> Podávanie sťažností, petícií
Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Podnet za účelom kontroly potraviny

Vážení spotrebitelia,
Z dôvodu, aby sme sa mohli korektne zaoberať prešetrením Vášho podnetu, je potrebné vyplniť uvedený  formulár a poskytnúť nám dostatok informácií, týkajúcich sa výrobku alebo prevádzkarne, na ktorú podnet smeruje. K podnetu môžete pripojiť aj prílohu. Povolené prípony súboru sú: 'jpg','gif','png','pdf','doc','docx','zip','rar','xls','xlsx'. Vaše kontaktné údaje sú pre nás dôležité pre prípadné ďalšie upresnenie podnetu. V prípade, že požadujete zaslanie výsledku z prešetrenia podnetu, ktorý ste nám poslali, je povinná pravdivá informácia o Vašom mene, priezvisku a adrese a tiež aj e-mailová adresa. Na Vami uvedenú e-mail adresu Vám bude doručené potvrdenie o prijatí podnetu.


Formulár na podanie podnetu


Odpovedzte na kontrolnú otázku:
Koľko je 1 + 1 ?  Overenie a odoslanie podnetu môže chvíľku trvať, neklikajte prosím opakovane na "Odoslať podnet".
 Po overení a odoslaní podnetu sa Vám zobrazí správa.