Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Profil verejného obstarávateľa

aktualizované dňa 7. februára 2014

Identifikačné údaje :

Názov organizácie :
Adresa organizácie :
Štatutárny zástupca :
WWW :
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. ústredný riaditeľ
www.svps.sk

Kontaktné osoby pre verejné obstarávanie :

Kontaktná osoba :

Tel :
Fax :
Email:

Mgr. Zuzana Juhásová -  Odbor správy majetku štátu a investícií
02 / 60257112
02 / 60257140
juhasova@svps.sk


Verejné obstarávanie

 • 18.12.2013 VEREJNÁ SÚŤAŽ – podlimitná zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „ Zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia“. format PDF(veľkosť 49kB) 
 • 06.12.2013 VEREJNÁ SÚŤAŽ – podlimitná zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „ Zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia“. format PDF(veľkosť 59kB) 
 • 12.11.2013 VEREJNÁ SÚŤAŽ – podlimitná zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „ Zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia“. format PDF(veľkosť 60kB) 
 • 25.07.2013 Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.apríla 2013 do 30.júna 2013.  format PDF(veľkosť 167kB) 
 • 13.05.2013 Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.januára 2013 do 31.marca 2013.  format PDF(veľkosť 175kB) 
 • 07.05.2013 VEREJNÁ SÚŤAŽ - podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Dodanie osobných motorových vozidiel. format PDF(veľkosť 250kB) 
 • 05.02.2013 VEREJNÁ SÚŤAŽ - podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Dodanie výpočtovej techniky“.   format PDF(veľkosť 304kB) 
 • 17.01.2013 Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.októbra 2012 do 31.decembra 2012.  format PDF(veľkosť 183kB) 
 • 04.01.2013 Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.júla 2012 do 30.septembra 2012.  format PDF(veľkosť 120kB) 
 • 18.07.2012 Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.apríla 2012 do 30.júna 2012.  format PDF(veľkosť 102kB) 
 • 14.06.2012 Zrušenie verejnej súťaže – stavebné práce – podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk.  format PDF(veľkosť 31kB)  
 • 07.05.2012 Výzva na predkladanie ponúk - verejná súťaž - stavebné práce - podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk format PDF(veľkosť 202kB) 
 • 13.04.2012 Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.januára 2012 do 31.marca 2012.  format PDF(veľkosť 78kB) 
 • 17.10.2011 Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.októbra 2011 do 31.decembra 2011.  format PDF(veľkosť 203kB) 
 • 17.10.2011 Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1. júla 2011 do 30. septembra 2011.  format PDF(veľkosť 85kB) 
 • 06.07.2011 Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1. apríla 2011 do 30. júna 2011.  format PDF(veľkosť 73kB) 
 • 14.01.2011 Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov " Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia ".  format PDF(veľkosť 230kB) 
 • 10.12.2010 Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie.  format PDF(veľkosť 12kB) 
 • 28.10.2010 Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk na dodanie a inštaláciu diskového poľa  format PDF(veľkosť 116kB) 
 • 14.01.2010 Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „ Zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia“  format PDF(veľkosť 220kB) 
   


Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH

 • 07.02.2014 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )   format PDF(veľkosť 80kB) 
 • 30.12.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )   format PDF(veľkosť 78kB) 
 • 17.12.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )  format PDF(veľkosť 81kB) 
 • 16.12.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )  format PDF(veľkosť 80kB) 
 • 10.12.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )  format PDF(veľkosť 79kB) 
 • 05.12.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )  format PDF(veľkosť 80kB) 
 • 31.10.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )  format PDF(veľkosť 78kB) 
 • 29.10.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )  format PDF(veľkosť 79kB) 
 • 08.10.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )  format PDF(veľkosť 80kB) 
 • 03.10.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )  format PDF(veľkosť 78kB) 
 • 23.09.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )  format PDF(veľkosť 80kB) 
 • 28.08.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH ( zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )  format PDF(veľkosť 79kB) 
 • 11.07.2013 Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1 000,- € bez DPH (zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  format PDF(veľkosť 78kB)