Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
170228
23.3.2017
RVPS Trebišov
SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov
Nákup VT
57,00 €
 
10/2017
170226
23.3.2017
RVPS Trebišov
SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov
Tonery, batérie
336,91 €
 
9/2017
170225
23.3.2017
RVPS Trebišov
SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov
Inštalácia, oprava VT
59,40 €
 
2/2017
2017008
23.3.2017
RVPS Dolný Kubín
Vrba Čestmír MVDr., Beňovolehotská 3030/39A, Dolný Kubín
veterinárna činnosť
996,26 €
05/17
 
20170238
23.3.2017
RVPS Dolný Kubín
EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne
tonery do tlačiarní
318,66 €
 
6/2017
2017840415
22.3.2017
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
NPKR
176,70 €
32/2016/ŠVPÚ/GR
 
2017840512
22.3.2017
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
65,90 €
32/2016/ŠVPÚ/GR
 
2017840487
22.3.2017
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
65,90 €
32/2016/ŠVPÚ/GR
 
4218026843
22.3.2017
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Dolný Kubín
NPKR
1 096,50 €
32/2016/ŠVPÚ/GR
 
2017840482
22.3.2017
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
22,50 €
32/2016/ŠVPÚ/GR
 
0026470898
22.3.2017
RVPS Trebišov
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,Bratislava
Mobilné služby
22,80 €
Zmluva o poskyt.služby HVPS - ramc.dohoda z 5.5.2014
 
01032017
22.3.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Dionýz Leško, Pri štadióne 51, Kráľovský Chlmec
Nájom nebytových priestorov
49,79 €
Zmluva o nájme zo dňa 1.4.2008
 
20170070
22.3.2017
RVPS Trebišov
K-Print, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov
Tlačivá
112,00 €
 
8/2017
362/2017
22.3.2017
RVPS Trebišov
Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, Trebišov
Daň z nehnuteľností
797,38 €
Ro 000362/2017
 
2047117
22.3.2017
RVPS Dolný Kubín
HGS. s.r.o., Oravský Podzámok 138,Oravský Podzámok
oprava garážových dverí
209,20 €
 
3/2017
9001005799
22.3.2017
RVPS Zvolen
Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9,975 99 B.Bystrica
P.O.BOX, výplatné úver
107,05 €
410141
 
2/2017
22.3.2017
RVPS Zvolen
Báťka Jaroslav, MVDr., Kostolná 166, 962 12 Detva
veterinárne činnosti
1 625,23 €
1/2017
 
2017/12
22.3.2017
RVPS Zvolen
Novotný Ľubomír, MVDr., Majerský rad 74, 963 01 Krupina
veterinárne činnosti
73,86 €
7/2017
 
1709
22.3.2017
RVPS Zvolen
Holent Peter, MVDr., Nad kotlom 16, 963 01 Krupina
veterinárne činnosti
440,10 €
5/2017
 
9/2017
22.3.2017
RVPS Zvolen
Nemček Juraj, MVDr., Švermova 21, 960 01 Zvolen
veterinárne činnosti
193,40 €
13/2017
 
4218027019
22.3.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
65,90 €
18/2016
 
4217
22.3.2017
RVPS Zvolen
Uhrin Dušan, MVDr., 962 66 Sebechleby 325
veterinárne činnosti
256,16 €
8/2017
 
2017840508
22.3.2017
RVPS Stará Ľubovňa
ŠVPÚ Košice, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmivá - laboratórne vyšetrenie
22,50 €
Zmluva č.35/2016/SVPUGR
 
2017840511
22.3.2017
RVPS Stará Ľubovňa
ŠVPÚ Košice, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR - laboratórne vyšetrenie
40,90 €
Zmluva č.35/2016/SVPUGR
 
178501265
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
10,60 €
 
 
178501174
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
104,00 €
 
 
178501035
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
20,00 €
 
 
2017820769
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
392,70 €
 
 
2017820667
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
306,90 €
 
 
201784028
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
129,50 €
 
 
201784026
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
129,50 €
 
 
178501335
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
4 140,00 €
 
 
2017820415
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
465,30 €
 
 
178501266
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
84,80 €
 
 
178501374
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
2 220,00 €
 
 
178501152
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
865,50 €
 
 
178501163
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
57,90 €
 
 
2017820878
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
820,10 €
 
 
2017820877
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
820,10 €
 
 
20172386
22.3.2017
ŠVPS SR
1000010630 / EPROFI.SK s.r.o. / Klincová 37, 821 08 Bratislava / 46698850
elektrocentrala MEDVED Grizzli
5 970,00 €
 
1300002478
178501177
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
27,00 €
 
 
2017000219
22.3.2017
ŠVPS SR
0000001770 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava / Južná 43, 048 01 Rožňava / 31295231
zástrelné za diviaky
130,00 €
 
 
201784032
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
26,70 €
 
 
2017820828
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
669,00 €
 
 
2982017
22.3.2017
ŠVPS SR
0000001640 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom / SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom / 35984601
zástrelné za diviaky
10,00 €
 
 
178501158
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
187,20 €
 
 
4218026015
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
235,30 €
 
 
201784027
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
129,50 €
 
 
201784025
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
129,50 €
 
 
201784033
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
252,70 €
 
 
4218024960
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
19,20 €
 
 
201784030
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
80,10 €
 
 
2017820766
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
509,20 €
 
 
201784031
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
11,00 €
 
 
201784031
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
129,50 €
 
 
4218026016
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
135,40 €
 
 
2017820767
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
201,40 €
 
 
178501270
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
69,10 €
 
 
4218026823
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
1 304,90 €
 
 
4218026822
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
1 591,80 €
 
 
4218026821
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
829,90 €
 
 
4218026820
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
1 497,20 €
 
 
4218026819
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
4 450,80 €
 
 
4218026812
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
2 518,80 €
 
 
4218026817
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
2 179,80 €
 
 
4218026816
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
1 067,20 €
 
 
4218026815
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
298,80 €
 
 
4218026814
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
306,30 €
 
 
4218026811
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
5 293,90 €
 
 
4218026818
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
445,70 €
 
 
4218026828
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
744,50 €
 
 
4218026827
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
899,30 €
 
 
4218026826
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
343,70 €
 
 
4218026825
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
1 685,60 €
 
 
4218026824
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
4 778,60 €
 
 
4218026110
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
106,00 €
 
 
4218025886
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
4218025880
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
101,70 €
 
 
4218025948
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
47,90 €
 
 
4218026014
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
217,40 €
 
 
4218026198
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
4218026013
22.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
63,30 €
 
 
9001005883
21.3.2017
RVPS Lučenec
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Výplatné-úver - UNS
104,95 €
98/2006
 
0041641580
21.3.2017
RVPS Dolný Kubín
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava
mesačný poplatok mobily
142,25 €
ŠVPS/Z-14/2011/E
 
3413656921
21.3.2017
RVPS Stará Ľubovňa
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Mobil
44,98 €
Zmluva
 
2017840414
21.3.2017
RVPS Poprad
ŠVPÚ VPÚ Dolný Kubín
NPKR
176,70 €
Zmluva č. 34/2016/ŠVPÚGR
 
4218026844
21.3.2017
RVPS Poprad
ŠVPÚ VPÚ Dolný Kubín
NPKR
365,50 €
Zmluva č. 34/2016/ŠVPÚGR
 
3810500089
21.3.2017
ŠVPS SR
1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487
chladnička kombinovaná WHIRLPOOL BLF
309,00 €
 
1300002493
4218026829
20.3.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
113,00 €
18/2016
 
5/2017
20.3.2017
RVPS Zvolen
Lapin František, MVDr., Majerský rad 43, 963 01 Krupina
veterinárne činnosti
32,87 €
6/2017
 
OF/7401599
20.3.2017
RVPS Zvolen
Asanácia, s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina
odvoz a odstránenie ŽVP
50,00 €
 
18/a/2017
117026314
20.3.2017
RVPS Zvolen
Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
jedálne kupóny
2 034,66 €
 
19/2017
6793984042
20.3.2017
RVPS Zvolen
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefóny, internet
151,97 €
TP0166622
 
170100008
20.3.2017
RVPS Zvolen
Országh Peter, MVDr., ČSA 97, 962 33 Budča
veterinárne činnosti
27,80 €
14/2017
 
10/2017
20.3.2017
RVPS Zvolen
Veselý Juraj, MVDr., Lúčna štvrť 46, 962 12 Detva
veterinárne činnosti
635,08 €
18/2017
 
117028677
20.3.2017
RVPS Zvolen
Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
jedálne kupóny
2 315,44 €
 
22/2017
2017820897
20.3.2017
RVPS Ke-okolie
Št.vet. a potr. Ústav Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
NPKR
365,50 €
32016ŠVPUGR
 
2017840485
20.3.2017
RVPS Ke-okolie
Št.vet. a potr. Ústav Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
krmivá
25,80 €
32016ŠVPUGR
 
20178404
20.3.2017
RVPS Ke-okolie
Št.vet. a potr. Ústav Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
krmivá
40,10 €
32016ŠVPUGR
 
5011700462
20.3.2017
RVPS Ke-okolie
Poradca podnik. Martina Rázusa 23A Žilina
školenie dôchodky, nemocenské
69,00 €
 
102017
1136696
20.3.2017
RVPS BA
KomTeS SK s.r.o. / Dopravná, 921 01 Piešťany / 44920946
Webdispečink 2/2017
67,20 €
44-4/2014
 
20170271
20.3.2017
RVPS BA
BATTEX Slovakia , s.r.o. / Karloveská 63, Areál SMÚ, 841 04 Bratislava / 35832274
Autobatéria do SMV BA 621 OR -12V 45 Ah
46,80 €
 
14_03_2017
1/2017
20.3.2017
RVPS Poprad
M.Mert CARS BIKE PNEU, Poprad
letné pneumatika na os. Automobil
144,00 €
 
objednávka č. 14/17
172134
20.3.2017
RVPS Poprad
Eurocamp s.r.o., Poprad
servisná prehliadka, oprava + STK
350,45 €
 
objednávka č. 11/17
201701014
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola a revízia RVPSSL
48,00 €
Z-7/2013/E
1300002483
201701016
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola a revízia HP Kežmarok
105,00 €
Z-7/2013/E
1300002484
201701015
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava hasiacich prístrojov RVPSSL
59,44 €
Z-7/2013/E
1300002488
201701017
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava hasiacich prístrojov Kežmarok
168,18 €
Z-7/2013/E
1300002489
2017820876
20.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
201701013
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava hasiacich prístrojov RVPSSN
88,87 €
Z-7/2013/E
1300002490
9001009324
20.3.2017
ŠVPS SR
1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124
izberné jazdy 02/2017
282,82 €
18/2003
1300002479
3170486
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002716 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192
letenka Bucsuhazyová 8-9.3.2017
659,00 €
Z-6/2016/E
1300002430
201701012
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola a revízia HP RVPSSN
66,00 €
Z-7/2013/E
1300002485
201701008
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola a revízia HP RVPSPP
174,00 €
Z-7/2013/E
1300002486
201701010
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola a revízia HP Levoča
33,00 €
Z-7/2013/E
1300002487
201701011
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava hasiacich prístrojov Levoča
20,40 €
Z-7/2013/E
1300002491
201701009
20.3.2017
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava hasiacich prístrojov RVPSPP
81,60 €
Z-7/2013/E
1300002492
22032017
17.3.2017
RVPS Lučenec
PROEKO-Inštitút vzdelávania, Strmý vršok 18, Bratislava
školenie
138,00 €
 
1600000134
201703016
17.3.2017
RVPS Dolný Kubín
TOPVET BB, spol. s r.o., Nemčianska cesta 284, Nemce
T-61 50ML - vtáčia chrípka
68,42 €
 
5/2017
13032017
17.3.2017
RVPS Dolný Kubín
Baranovič Vladimír MVDr., Veličná 316, Veličná
veterinárna činnosť
553,28 €
01/17
 
2017004
17.3.2017
RVPS Dolný Kubín
Lukáč Ľubomír MVDr., Liesek 555, Liesek
veterinárna činnosť
49,68 €
10/17
 
170699
17.3.2017
RVPS Košice-mesto
OLHA Trade s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce
čistiace potreby 3-5/2017
205,78 €
KZ 2/2016
 
20170019
17.3.2017
RVPS BA
MIMAGO,s.r.o. / Plavecký Štvrtok 826, 900 68 Plavecký Štvrtok / 47067322
maliarske práce
735,75 €
 
28_02_2017
4082017
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001430 / Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove / Moravská 1343/29, 020 01 Púchov / 34057463
zástrelné za líšky
10,60 €
 
 
252890181
17.3.2017
ŠVPS SR
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
telekomunikačné poplatky
362,27 €
Z-7/2015/E
1300002471
17010629
17.3.2017
ŠVPS SR
1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691
kancelársky materiál
1 003,55 €
Z-12/2013/E
1300002432
7111461633
17.3.2017
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Botanická 02/2017
528,33 €
Z-17/2013/E
1300002474
178501221
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
2332017
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001780 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves / Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves / 31295151
zástrelné za líšky
254,40 €
 
 
5252017
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001440 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín / Súdna 22, 911 01 Trenčín / 34057455
vyúčtovanie PHM
57,48 €
 
 
178501148
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
1 500,00 €
 
 
2017820829
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
309,00 €
 
 
2017820826
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
1720170004
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001700 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa / Levočská 4, 064 01 Stará Ľubovňa / 36165875
zástrelné za líšky
1 060,00 €
 
 
2017001024
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001670 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné / Gaštanová 3, 066 01 Humenné / 36165808
zástrelné za líšky
1 123,60 €
 
 
3562017
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001500 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa / Školská 5, 927 01 Šaľa / 36101117
zástrelné za líšky
63,60 €
 
 
2017280189
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001750 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie / Kukučínova 24, 040 01 Košice - Juh / 31295070
zástrelné za líšky
318,00 €
 
 
2691700072
17.3.2017
ŠVPS SR
1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500
prevádzkové náklady HIS V.N. 10-12/2016
1 378,84 €
12212/2009-5335
1300002470
178501193
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
1 128,00 €
 
 
178501172
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
193,40 €
 
 
178501165
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
36,00 €
 
 
1170328521
17.3.2017
ŠVPS SR
1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314
internet
1 109,74 €
D-18/2010/E
1300002480
2017210031
17.3.2017
ŠVPS SR
1000002045 / Edita Kočiová-DITA / Hlavná 110/34, 076 43 Čierna n/Tisou / 33154228
upratovanie HIS Č.n.T. 02/2017
185,46 €
2/2004
1300002472
2017820754
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
669,00 €
 
 
2017820694
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
7111460932
17.3.2017
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Botanická 01/2017
37,15 €
Z-17/2013/E
1300002473
7210784869
17.3.2017
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Záhradnícka 02/2017
285,35 €
Z-17/2013/E
1300002475
62017
17.3.2017
ŠVPS SR
1000004483 / Marian Kružliak / Nový rad 342, 962 71 Dudince / 40542491
pranie Dudince
40,00 €
 
1300002448
15005174
17.3.2017
ŠVPS SR
1000009336 / SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. / Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina / 31708587
servis automatických brán
230,40 €
 
1300002476
20170143
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
vyúčtovanie PHM
104,70 €
 
 
201784022
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
970,50 €
 
 
397
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001380 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica / K veterine 5001/4, 905 01 Senica / 36086851
zástrelné za líšky
74,20 €
 
 
752017
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001540 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný / Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín / 36144843
zástrelné za líšky
254,40 €
 
 
12017
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001420 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza / Mariánska 6, 971 01 Prievidza / 34057471
zástrelné za líšky
180,20 €
 
 
4472017
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001410 / Regionálna veterinárna a potravinov správa Nové Mesto nad Váhom / Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 34057480
zástrelné za líšky
137,80 €
 
 
6482017
17.3.2017
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
zástrelné za líšky
42,40 €
 
 
178501228
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
56,40 €
 
 
17801144
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
2 172,20 €
 
 
178501169
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
31,50 €
 
 
178500869
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
7 233,90 €
 
 
178501145
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
2 889,50 €
 
 
178501039
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
1 460,00 €
 
 
178501164
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
92,80 €
 
 
178501150
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
717,70 €
 
 
4218026628
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
178501153
17.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
399,70 €
 
 
5794043842
16.3.2017
RVPS Lučenec
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Hlasové služby, internet
101,80 €
9911659930
 
4218026830
16.3.2017
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmivá
69,20 €
20/2016 ŠVPÚGR
 
0035501675
16.3.2017
RVPS Lučenec
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
Hlasové služby
113,86 €
A7760523
 
032017
16.3.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Ladislav Páleník, Mlynská 27, Fiľakovo
Veterinárne služby
31,39 €
14/2017
 
32017
16.3.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Martin Sýkora, Nad Mlynom 161, Hrnčiarske Zalužany
Veterinárne služby
63,26 €
16/2017
 
62017
16.3.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Henrieta Paálová, Veľká Ves 31
Veterinárne služby
317,36 €
12/2017
 
72017
16.3.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Jozef Máj, Jánošíkova 6, Fiľakovo
Veterinárne služby
108,71 €
10/2017
 
72017
16.3.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Miroslav Kotál, Komenského 67, Kokava nad Rimavicou
Veterinárne služby
209,21 €
9/2017
 
1117
16.3.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Oliver Karkoška, Ľ. Štúra 5, Halič
Veterinárne služby
1 292,76 €
8/2017
 
2017015
16.3.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Ján Jančovič, Vajanského 18, Lučenec
Veterinárne služby
314,94 €
7/2017
 
2007007
16.3.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Jaroslav Čermák, J. Alexyho 29, Lučenec
Veterinárne služby
50,66 €
6/2017
 
17005
16.3.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Július Balog, Ul. slobody 720/129, Poltár
Veterinárne služby
495,77 €
2/2017
 
2022017
16.3.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Igor Bakša, Revolučná 19, Lučenec
Veterinárne služby
62,17 €
3/2017
 
20170397
16.3.2017
RVPS Dolný Kubín
TEHOS s.r.o., Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín
kúrenie 02/2017
397,21 €
36144843/63/2014
 
1720331
16.3.2017
RVPS Dolný Kubín
MAKYTA a.s., 1.mája 882/46, Púchov
nájom a služby 02/2017
73,21 €
zml. z 27.4.2010
 
170092
16.3.2017
RVPS Dolný Kubín
Poľnohospodárske družstvo TRSTENÍK, Družstevníkov 763, Trstená
pranie prádla z bitúnku
31,86 €
dohoda z 2.8.2005
 
2017/031
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Vozár, Hranovnica
VPO SVL 2/17
126,92 €
Zmluva č. 19/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
4/2017
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Kresťanko, Sp. Hrhov
VPO SVL 2/17
232,15 €
Zmluva č. 6/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
9/03/2017
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Palár, Poprad
VPO SVL 2/17
138,66 €
Zmluva č. 10/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
3/2017
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Baránek, Kežmarok
VPO SVL 2/17
279,06 €
Zmluva č. 1/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
201705
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Pitoňák, Spišská Stará Ves
VPO SVL 2/17
737,76 €
Zmluva č. 13/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
2/17
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Polanek, Kežmarok
VPO SVL 2/17
20,32 €
Zmluva č. 15/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
7/2017
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Ovšonka, Spišské Hanušovce
VPO SVL 2/17
174,48 €
Zmluva č. 9/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
2017/8
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Drahomirecký, Levoča
VPO SVL 2/17
113,27 €
Zmluva č. 13/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
11-09/0317
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Keller, Levoča
VPO SVL 2/17
682,96 €
Zmluva č. 5/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
7/17
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Paštéka, Kežmarok
VPO SVL 2/17
500,89 €
Zmluva č. 12/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
5/2017
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Chudíková, T. Lomnica
VPO SVL 2/17
21,81 €
Zmluva č. 2/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
201708
16.3.2017
RVPS Poprad
Dr. Podolinský, Levoča
VPO SVL 2/17
264,47 €
Zmluva č. 14/PP/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych veterinárnych činností v roku 2017
 
17007
16.3.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Ing.Kyseľ Štefan, Dolná Trnávka č. 29
výroba pečiatok
47,88 €
 
 
2017002
15.3.2017
RVPS Dolný Kubín
Bystriansky Blažej MVDr., Nemocničná 1947/34, Dolný Kubín
veterinárna činnosť
116,04 €
14/17
 
2017001
15.3.2017
RVPS Dolný Kubín
Bystriansky Blažej MVDr., Nemocničná 1947/34, Dolný Kubín
veterinárna činnosť
217,30 €
14/17
 
201710
15.3.2017
RVPS Dolný Kubín
Fuzia Milan MVDr., Milan Urbana 119/22, Námestovo
veterinárna činnosť
136,84 €
13/17
 
17001
15.3.2017
RVPS Košice-mesto
ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice
servisná prehliadka KE958HX
578,44 €
 
obj. č. 1/2017
3794079007
15.3.2017
RVPS Košice-mesto
Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislava
Hovorné, internet Hydina 2/2017
53,08 €
1010084615
 
5794060904
15.3.2017
RVPS Košice-mesto
Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislava
Hovorné, internet RVPS, Dalton 2/2017
135,70 €
2029085848
 
6430062630
15.3.2017
RVPS Poprad
Kika nábytok Slovensko s.r.o., Bratislava pob. Poprad
interierové vybavenie
318,90 €
 
objednávka č. 13/17
3811000193
15.3.2017
RVPS Poprad
NAY a.s., Bratislava pob. Poprad
chladnička
144,00 €
 
objednávka č. 12/17
0700262096
15.3.2017
RVPS Poprad
Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava
Havar. poistenie 16.3.17 - 15.3.18
387,77 €
Zmluva č. 700262096
 
9001007670
15.3.2017
RVPS Svidník
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica
Poštový úver 022017
82,80 €
132004
 
052017
15.3.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Adamec Juraj, Slnečná 12, Nová baňa
štátna veterinárna činnnosť
102,90 €
A1/2017
 
20170011
15.3.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Kováč Miroslav, L.Svobodu 24, Nová baňa
štátna veterinárna činnnosť
168,45 €
KM/4/2017
 
7421258357
15.3.2017
ŠVPS SR
1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
plyn Botanická 02/2017
4 007,99 €
D-18/2016/E
1300002459
273331682
15.3.2017
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
poplatok za zrušenú letenku
16,00 €
Z-6/2016/E
1300002460
2017010
15.3.2017
ŠVPS SR
1000005191 / JupE JT s.r.o. / Exnárova 16, 821 03 Bratislava / 44850646
dodanie a položenie kobercov
3 397,92 €
 
1300002421
3417017671
15.3.2017
ŠVPS SR
1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481
odvoz odpadu Záhradnícka 02/2017
66,36 €
 
1300002455
617101165
15.3.2017
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
zrážková voda Modra 02/2017
23,22 €
Z-15/2013/E
1300002456
617101601
15.3.2017
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
zrážková voda Botanická 02/2017
327,35 €
Z-16/2013/E
1300002457
117107501
15.3.2017
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
vodné stočné Botanická 01-03/2017
135,97 €
Z-16/2013/E
1300002466
4210483881
15.3.2017
ŠVPS SR
1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861
nájomné-plynové fľaše
123,31 €
 
1300002453
3417017361
15.3.2017
ŠVPS SR
1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481
odvoz odpadu Botanická 02/2017
530,88 €
 
1300002454
6861123938
15.3.2017
ŠVPS SR
1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852
nájomné-plynové fľaše
35,29 €
 
1300002458
178501045
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
20,00 €
 
 
178501151
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
472,90 €
 
 
178501171
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
83,20 €
 
 
178501162
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
161,90 €
 
 
178501168
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
145,60 €
 
 
178501173
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
145,60 €
 
 
178501155
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
428,40 €
 
 
178501057
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
780,00 €
 
 
201784024
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
20,20 €
 
 
178501156
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
436,80 €
 
 
178501157
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
307,00 €
 
 
1622017
15.3.2017
ŠVPS SR
0000001720 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľo / Kalinčiakova 879, 093 28 Vranov nad Topľou / 36165786
zástrelné za diviaky
170,00 €
 
 
178501037
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
780,00 €
 
 
178501175
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
83,20 €
 
 
178501055
15.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
440,00 €
 
 
1620101351
14.3.2017
RVPS Dolný Kubín
Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín
Komunálny odpad 2017
146,40 €
1620101351
 
112017
14.3.2017
RVPS Stará Ľubovňa
MVDr. Jozef Beňačka, Za Ľutinou 710/25, Pečovská Nová Ves
VPO 2/2017
21,77 €
Zmluva č.1/2017
 
7323578442
14.3.2017
RVPS Poprad
SPP a.s., Bratislava
plyn 3/17 Poprad, Kežmarok
791,00 €
Zmluva o dodávke plynu č. 6300142649
 
1614103067
14.3.2017
RVPS Poprad
Slovakia Energy s.r.o., Bratislava
Elektrická energia 3/17 Stará Lesná
26,00 €
Zmluva č. 1133205
 
1614103066
14.3.2017
RVPS Poprad
Slovakia Energy s.r.o., Bratislava
Elektrická energia 3/17 Kežmarok
112,00 €
Zmluva č. 1133205
 
1614103068
14.3.2017
RVPS Poprad
Slovakia Energy s.r.o., Bratislava
Elektrická energia 3/17 Poprad
280,00 €
Zmluva č. 1133205
 
0817
14.3.2017
RVPS Prešov
MVDr. Ličák Ľubomír, Na Záhumní 303, Fintice
VPO 2/2017
324,17 €
Zmluva 12/2017
 
22017
14.3.2017
RVPS Prešov
MVDr. Bodnár Ľubomír, Moyzesova 100, Sabinov
VPO 2/2017
513,27 €
Zmluva 3/2017
 
29623303
14.3.2017
RVPS Prešov
ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,Bratislava
hovory ORANGE a Internet
135,95 €
Zmluva o posk.služby
 
5794061044
14.3.2017
RVPS Prešov
Slovak Telecom,Bajkalská 28,Bratislava
hlasové služby
30,69 €
zmluva o posk.služby
 
4794018184
14.3.2017
RVPS Prešov
Slovak Telecom,Bajkalská 28,Bratislava
hlasové služby a internet
111,95 €
Zmluva o posk.služby
 
7401596
14.3.2017
RVPS Prešov
Asanácia, s.r.o. Ružová 1637, Žilina
odvoz a neškodné odstránie ŽVP
50,00 €
 
obj.18/2017
4590785246
14.3.2017
RVPS Rimavská Sobota
SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava
pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlá
631,46 €
kúpna zmluva č. 0674638 zo dňa 20.2.2014
 
5794023958
14.3.2017
RVPS Rimavská Sobota
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby a internet 3/2017
193,21 €
2030152574, 2028825500, 2028578933, 2028688381
 
2017/060
14.3.2017
RVPS Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2017 - PK č. 4
16,92 €
zákon č. 401/1998
1610000116
2017/059
14.3.2017
RVPS Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2017 - PK č. 3
9,31 €
zákon č. 401/1998
 
2017/058
14.3.2017
RVPS Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2017 - PK č. 2
7,61 €
zákon č. 401/1998
 
2017/057
14.3.2017
RVPS Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2017 - PK č. 1
16,96 €
zákon č. 401/1998
 
1750002605
14.3.2017
RVPS Rimavská Sobota
Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava
stravné lístky
3 603,98 €
5302259
 
7175584706
14.3.2017
RVPS Rimavská Sobota
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 1/A, Bratislava
splátka za dodávku zemného plynu na pracovisko v R.Sobote a v Revúcej 3/2017
808,00 €
6300139206
 
1614103072
14.3.2017
RVPS Rimavská Sobota
Slovakia Energy s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava
splátka za dodávku el.energie na pracovisko v Revúcej 3/2017
38,00 €
1121067
 
0026012738
14.3.2017
RVPS Rimavská Sobota
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
splátka za dodávku el.energie na pracovisku v R.Sobote 3/2017
383,00 €
5207560 3, 52075665, 52075653, 52075673, 52075613
 
1170006
14.3.2017
RVPS Ke-okolie
MVDr. Fábry Pavol SNP 800/35 Moldava nad Bodvou
veterinárne činnosti
70,36 €
72017
 
20170202
14.3.2017
RVPS Ke-okolie
MVDr. Mancelík Renát Kováčska 59 Medzev
veterinárne činnosti
94,04 €
182017
 
2170004
14.3.2017
ŠVPS SR
1000003730 / NETsystems a.s. / Kmeťkova 5, 949 01 Nitra / 36532231
servisné práce 02/2017
1 620,00 €
D-3/2013/E
1300002463
2017009
14.3.2017
ŠVPS SR
1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465
upratovanie HIS V.N. 02/2017
146,05 €
16.2.2004
1300002461
3170001079
14.3.2017
ŠVPS SR
1000000288 / Univerzita Komenského v Bratislave / Šafarikovo nám. 6, 818 06 Bratislava / 00397865
prenájom pozemku Botanická
310,03 €
1.8.2007
1300002462
4218026197
14.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
19,20 €
 
 
4218026199
14.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
4218025884
14.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
4218026196
14.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
52170057
13.3.2017
RVPS Košice-mesto
Hydina Slovensko, s.r.o. Nová Ľubovňa 505
Nájomné 2/2017
103,70 €
z. z 27.1.2011
 
617100542
13.3.2017
RVPS BA
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
zrážky 1 2017
303,50 €
1073
 
9500011995
13.3.2017
RVPS BA
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503
Zákon o priestupkoch
49,61 €
 
1330000216
5391213442
13.3.2017
RVPS BA
Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
pevný prístup k inernetu 3 2017
252,00 €
M2961329
 
794101332
13.3.2017
RVPS BA
Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
tel.sužby 2/17(3730,..06,..09)
80,90 €
2030111213,2029316729,9900385765
 
6793992560
13.3.2017
RVPS BA
Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
tel.sužby 2/17(..10,..07)
36,65 €
2028611999, 2030510093
 
1794061055
13.3.2017
RVPS BA
Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
tel.sužby 2/17(..08)
14,59 €
2028237639
 
201701718
13.3.2017
RVPS BA
ROIN, s.r.o. / Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava / 35848901
toaletný papier,utierky lotus
429,84 €
 
1330000218
2017002
13.3.2017
RVPS Poprad
Slovenská poľovnícka komora OPK Kežmarok
dodané vzorky za ulovené diviaky
20,00 €
 
 
2017840376
13.3.2017
RVPS Poprad
ŠVPÚ VPÚ Dolný Kubín
NPKR
92,90 €
Zmluva č. 34/2016/ŠVPÚGR
 
2017840361
13.3.2017
RVPS Poprad
ŠVPÚ VPÚ Dolný Kubín
NPKR
69,20 €
Zmluva č. 34/2016/ŠVPÚGR
 
2017840320
13.3.2017
RVPS Poprad
ŠVPÚ VPÚ Dolný Kubín
NPKR
79,00 €
Zmluva č. 34/2016/ŠVPÚGR
 
1700022
13.3.2017
RVPS Svidník
MVDr. Juraj Michrina, Zámocka 16, Stropkov
VPO 022017
363,85 €
52017
 
1794079047
13.3.2017
RVPS Svidník
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Internet - kancelária na bit.
3,29 €
Zmluva o pripojení
 
2017820618
13.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017820620
13.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017820715
13.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017820716
13.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
201784034
13.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
194,10 €
 
 
178501197
13.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
310,20 €
 
 
20170126
13.3.2017
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
zástrelné za líšky
42,40 €
 
 
2017384
13.3.2017
ŠVPS SR
0000001360 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda / Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda / 36086711
zástrelné za líšky
127,20 €
 
 
1632017
13.3.2017
ŠVPS SR
0000001720 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľo / Kalinčiakova 879, 093 28 Vranov nad Topľou / 36165786
zástrelné za líšky
169,60 €
 
 
2017820695
13.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
4942017400
13.3.2017
ŠVPS SR
0000001340 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec / Svätoplukova 50, 903 01 Senec / 31794858
zástrelné za líšky
318,00 €
 
 
4218025835
13.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218025676
13.3.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218026706
13.3.2017
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka vyšetrenie krmív
40,10 €
27/2016 ŠVPU DK
 
2017820849
13.3.2017
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58
VPO krmivá
83,10 €
17/2016
 
7700830
13.3.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Asanácia s.r.o., Ružová 1637, Žiloina
odvod kafilerického odpadu
4,78 €
 
 
9794095487
13.3.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
telefony 2/2017
98,09 €
41023367911
 
4218026696
13.3.2017
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58
VPO krmivá
207,80 €
17/2016
 
201700002
13.3.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Dvorský Jozef, Moyzesova 69, Lutila
štátna veterinárna činnnosť
554,93 €
D2/2017
 
2017840341
10.3.2017
RVPS Rožňava
ŠVPÚ , Hlinkova 1, Košice
laboratórne vyšetrenie
38,00 €
28/2016/ŠVPÚ/GR
 
2017840379
10.3.2017
RVPS Rožňava
ŠVPÚ , Hlinkova 1, Košice
laboratórne vyšetrenie
65,90 €
28/2016/ŠVPÚ/GR
 
22017
10.3.2017
RVPS Rožňava
MVDr. Július Ferenc, Tichá 407, Krásnohorské Podhradie
veterinárne činnosti
162,12 €
1/2017
 
3417017986
10.3.2017
RVPS BA
Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava
komunálny odpad 2/2017
132,72 €
322978
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 103718