Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
183105265
21.6.2018
RVPS Svidník
CWS BOCO - Slovensko s.r.o., M.R. Štefánika 87, Hlohovec
Výmena dez. náplní
24,00 €
Zmluva
 
518
21.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Tomášek Emil MVDr., Bysterecká 2066/15, Dolný Kubín
veterinárna činnosť
220,19 €
03/18
 
72018
21.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Blaho Karol MVDr., Hríbiky 218, Tvrdošín
veterinárna činnosť
56,12 €
12/18
 
12018
21.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Fetisov Vladimír MVDr.,Na Sihoti 1154/1, Dolný Kubín
veterinárna činnosť
80,45 €
02/18
 
2018069
20.6.2018
RVPS Poprad
Novidea s.r.o., Poprad
Vyhľadanie a výber mzdovej účtovníčky
600,00 €
 
Objednávka č. 26/18/2
2018841227
20.6.2018
RVPS Poprad
ŠVPÚ Dolný Kubín
VPO krmivá
38,00 €
Zmluva č. 39/2018/ŠVPÚ/GR
 
102018210
20.6.2018
RVPS Svidník
ACK Auto s.r.o., Duklianska 29, Prešov
Servisná prehliadka SUZUKI SK 936 AY
158,11 €
 
112018
1010048540
20.6.2018
RVPS Svidník
Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava
Internet, telef. poplatky od 1.5.2018-31.5.2018
162,01 €
9022458201
 
180400350
20.6.2018
RVPS Zvolen
TECHNIK-stavba a bývanie, Neresnická cesta 1, 960 01 Zvolen
elektrický bojler
154,40 €
 
34/2018
5459369511
20.6.2018
RVPS Zvolen
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
telefóny
200,28 €
300/2013
 
20180154
20.6.2018
RVPS Zvolen
DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen
disk do PC, RAM,konfigurácia
243,90 €
 
30/2018
24/2018
20.6.2018
RVPS Zvolen
Nemček Juraj, MVDr., Švermova 21, 960 01 Zvolen
veterinárne činnosti
380,30 €
13/2018
 
1/5/18
20.6.2018
RVPS Zvolen
Petrus Juraj, MVDr., Jesenského 25, 960 01 Zvolen
veterinárne činnosti
215,38 €
15/2018
 
1/5/2018
20.6.2018
RVPS Zvolen
Micháľ Milan, MVDr., Sosnová 1, 960 01 Zvolen
veterinárne činnosti
15,25 €
2/2018
 
2018841251
20.6.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
125,00 €
23/2018
 
5010500039
20.6.2018
RVPS Zvolen
VLM SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
služby v poľovníctve - obora
20,00 €
5010500039
 
2018/26
20.6.2018
RVPS Zvolen
Novotný Ľubomír, MVDr., Majerský rad 74, 963 01 Krupina
veterinárne činnosti
217,01 €
7/2018
 
9001127084
20.6.2018
RVPS Zvolen
Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B.Bystrica
P.O.BOX, výplatné úver
193,30 €
410141
 
85/18
20.6.2018
RVPS Zvolen
Uhrin Dušan, MVDr., 962 66 Sebechleby 325
veterinárne činnosti
155,80 €
8/2018
 
20180001
20.6.2018
RVPS Zvolen
Slovenský zväz včelárov,Ľ.Fullu 1967/13, 960 01 Zvolen
klinické prehliadky včelstiev
417,78 €
4/2018
 
2018070
20.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Arnošt Pressburger AUTODIELŇA, Generála Svobodu 1094/15, Dolný Kubín
oprava vozidla,brzdy, DK672BG
285,90 €
4/2013
 
4218045034
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
550,00 €
 
 
4218045276
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
200,00 €
 
 
4218045265
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
200,00 €
 
 
188502948
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
218,00 €
 
 
188502972
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
450,00 €
 
 
188502849
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
60,00 €
 
 
4215208181
19.6.2018
ŠVPS SR
1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861
nájomné plynové fľaše
138,76 €
 
1300003935
181114617
19.6.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Cubinková 27.-28.6.18
693,00 €
Z-6/2016/E
1300003899
24922018
19.6.2018
ŠVPS SR
0000001550 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikulá / Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36144860
kliešťová encefalitída
207,23 €
 
 
52018
19.6.2018
ŠVPS SR
0000001740 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto / Hlinkova 1/C, 040 01 Košice - Sever / 31295169
vyúčtovanie PHM
33,19 €
 
 
7417974402
19.6.2018
ŠVPS SR
1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
plyn Botanická 05/2018
1 003,97 €
Z-26/2017/E
1300003934
1180626369
19.6.2018
ŠVPS SR
1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314
internet 06/2018
1 109,74 €
D-18/2010/E
1300003933
252890181
19.6.2018
ŠVPS SR
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
telekomunikačné poplatky
435,66 €
Z-7/2015/E
1300003937
253267520
19.6.2018
ŠVPS SR
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
telekomunikačné poplatky
443,40 €
Z-24/2017/E
1300003938
181114599
19.6.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Bugoš 18.6.18
827,00 €
Z-6/2016/E
1300003911
18241
19.6.2018
ŠVPS SR
1000001342 / INPROKOM in s.r.o. / Prešovská 45, 821 02 Bratislava / 47949872
pranie Botanická
18,72 €
Z-23/2014/E
1300003788
18242
19.6.2018
ŠVPS SR
1000001342 / INPROKOM in s.r.o. / Prešovská 45, 821 02 Bratislava / 47949872
pranie Záhradnícka
46,80 €
Z-23/2014/E
1300003789
4181090621
19.6.2018
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
zrážková voda Botanická 05/2018
352,79 €
Z-16/2013/E
1300003939
181114437
19.6.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Chudý 6.6.18
979,00 €
Z-6/2016/E
1300003898
4181090622
19.6.2018
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
zrážková voda Modra 05/2018
25,44 €
Z-15/2013/E
1300003940
2018027
19.6.2018
ŠVPS SR
1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465
upratovanie HIS V.N. 05/2018
146,05 €
16.2.2004
1300003941
7190899365
19.6.2018
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Záhradnícka 05/20108
231,05 €
Z-17/2013/E
1300003943
7240667247
19.6.2018
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.eneregia Botanická 05/2018
583,39 €
Z-17/2013/E
1300003944
8862018
19.6.2018
ŠVPS SR
0000001630 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen / Nám.SNP 50, 960 01 Zvolen / 35984589
kliešťová encefalitída
74,84 €
 
 
11012018
19.6.2018
ŠVPS SR
0000001590 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica / Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica / 35984481
kliešťová encefalitída
98,18 €
 
 
4218046159
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4218045976
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
400,00 €
 
 
4218045988
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
250,00 €
 
 
4218045833
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4218045989
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
200,00 €
 
 
4218045832
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
100,00 €
 
 
4218045975
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
200,00 €
 
 
4218045987
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
188502848
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
440,00 €
 
 
4218045155
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
129,50 €
 
 
28052018
19.6.2018
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
zástrelné za diviaky
260,00 €
 
 
188502850
19.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
56,00 €
 
 
2018737
19.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
AUTORIS , s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota
oprava elektroniky ľavých predných dverí na SMV Škoda YETI, RS200BR
152,71 €
 
1610000186
4218046145
19.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
92,90 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
4218046079
19.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
69,20 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
2018731
19.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
AUTORIS , s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota
oprava služobného motor. vozidla Škoda FABIA, RS094BR
2 033,29 €
 
1610000185
180309
19.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Poľnohospodárske družstvo TRSTENÍK, Družstevníkov 763, Trstená
pranie prádla z bitúnku
31,86 €
dohoda z 2.8.2005
 
12018
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Spolok včelárov, Lovčica-Trubín
včely
76,56 €
 
 
1801736
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
MEDIATEL spol s r.o.,Miletičova 21, Bratislava
inzercia
60,00 €
 
 
1640013
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Knopp Peter,Bottova 176/4, Lutila
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640088
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Ľahký peter,Kopernica 140
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640087
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Jozef Kuzmin,Veternícka 109/3, Kremnica
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640086
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Tomáš Bukovinský,,Strojárska 361, Hliník nad Hronom
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640085
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Zdeno Gluzek,,Bzenica 291
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640043
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Igor Šály,,Starohutská 49, Nová baňa
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
201801
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Maroš Neischl, Stará Kremnička 360
údržb a budovy
7 995,00 €
 
 
4218046197
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín,Jánoškov 1611/58
NPKR
92,90 €
 
 
1640054
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Ing.Kružič Ladislav ml.,Akademická 25, B.Stiavnica
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640039
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Ing.Štrpka Pavol,Janova lehota 74
za dodanie vzoriek
60,00 €
 
 
1640075
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Mokroš Vladimír,Kamenná 187/7, Lutila
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640076
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Miloš Zajac,Banská Hodruša 448
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640077
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Barát Jozef,Pitelová
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640078
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Ing.Hubač Miro,,Starohutská 55, Nová Baňa
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640080
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Milan Mališ,Bukovina 229
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640079
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Golian Ján,Pitelová
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640081
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Milan Gretsch,Kremnicke Bane č. 41
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640082
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Štefan Kasan,Dubčeka 7/1, Žiar nad Hronom
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640083
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Jozef Adamov,Voznica 164
za dodanie vzoriek
40,00 €
 
 
1640084
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
RNDr.Pavel Bačík,Dr.Straku 11, Banská Štiavnica
za dodanie vzoriek
40,00 €
 
 
3000000050
19.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Ing.Dudík Jaroslav,,Šobov 1, Banská Štiavnica
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
3500260215
18.6.2018
RVPS Poprad
Slovak Telekom a.s., Bratislava
Mobilný telefón + internet 5/18
51,46 €
Zmluva o pripojení č. 0911209772
 
3500260218
18.6.2018
RVPS Poprad
Slovak Telekom a.s., Bratislava
Mobilný telefón 5/18
26,59 €
Zmluva o pripojení č. 0911279162
 
3500260216
18.6.2018
RVPS Poprad
Slovak Telekom a.s., Bratislava
Mobilný telefón 5/18
13,99 €
Zmluva o pripojení č. 0911525275
 
3500260217
18.6.2018
RVPS Poprad
Slovak Telekom a.s., Bratislava
Mobilný telefón 5/18
13,99 €
Zmluva o pripojení č. 0911525285
 
3500260219
18.6.2018
RVPS Poprad
Slovak Telekom a.s., Bratislava
Mobilný telefón 5/18
13,99 €
Zmluva o pripojení č. 0911525265
 
3500260220
18.6.2018
RVPS Poprad
Slovak Telekom a.s., Bratislava
Mobilný telefón 5/18
32,99 €
Zmluva o pripojení č. 0911211668
 
18034
18.6.2018
RVPS Zvolen
Holent Peter, MVDr., Nad kotlom 16, 963 01 Krupina
veterinárne činnosti
229,80 €
5/2018
 
26/2018
18.6.2018
RVPS Zvolen
Veselý Juraj, MVDr., Lúčna štvrť 46, 962 12 Detva
veterinárne činnosti
543,37 €
18/2018
 
025
18.6.2018
RVPS Zvolen
Fr.Adamčák, Kominárske služby, Nám. Republiky 10, 984 01 Lučenec
revízia komínov a dymovodov
75,00 €
 
33/2018
3018923032
18.6.2018
RVPS Lučenec
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina
stravné lístky
1 902,14 €
17K220093
 
3018925595
18.6.2018
RVPS Dolný Kubín
DOXX-stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina
nákup stravných lístkov
1 783,26 €
17K 220 084
 
002/2018
15.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
AVS, ZO Faluba Zoltána Bretka
klinické prehliadky na mor včelieho plodu - jar 2018
712,14 €
SZV 3/2018
 
201801
15.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
ZO SZV Tornaľa
klinické prehliadky na mor včelieho plodu - jar 2018
1 109,46 €
SZV 9/2018
 
12018
15.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
ZO SZV Rimavská Sobota
klinické prehliadky na mor včelieho plodu - jar 2018
1 089,00 €
SZV 6/2018
 
1/2018
15.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
ZO SZV Revúca
klinické prehliadky na mor včelieho plodu - jar 2018
1 044,12 €
SZV 7/2018
 
1/2018
15.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
ZO SZV Lenártovce, Šafárikova 95, Rožňava
klinické prehliadky na mor včelieho plodu - jar 2018
355,74 €
SZV 4/2018
 
1
15.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
ZO SZV Klenovec
klinické prehliadky na mor včelieho plodu - jar 2018
217,80 €
SZV 1/2018
 
012018
15.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
ZO SZV Jesenské, Sobôtka 90, Rimavská Sobota
klinické prehliadky na mor včelieho plodu - jar 2018
1 846,68 €
SZV 2/2018
 
20180001
15.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
ZO SZV Hrachovo, M.Krna 201, Čerenčany
klinické prehliadky na mor včelieho plodu - jar 2018
366,96 €
SZV 8/2018
 
20180001
15.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
ZO SZV Hnúšťa, Osloboditeľov 253, Hrachovo
klinické prehliadky na mor včelieho plodu - jar 2018
633,60 €
SZV 5/2018
 
7155995689
15.6.2018
RVPS Poprad
SPP a.s., Bratislava
Plyn 6/18 Poprad, Kežmarok
967,00 €
Zmluva o dodávke plynu č. 6300142649
 
1614103067
15.6.2018
RVPS Poprad
Slovakia Energy s.r.o., Bratislava
Elektrická energia 6/18 Stará Lesná
26,00 €
Zmluva č. 1133205
 
1614103066
15.6.2018
RVPS Poprad
Slovakia Energy s.r.o., Bratislava
Elektrická energia 6/18 Kežmarok
105,00 €
Zmluva č. 1133205
 
1614103068
15.6.2018
RVPS Poprad
Slovakia Energy s.r.o., Bratislava
Elektrická energia 6/18 Poprad
267,00 €
Zmluva č. 1133205
 
518129526
15.6.2018
RVPS Poprad
PVPS a.s., Poprad
vodné stočné Poprad
157,48 €
Zmluva č. 12/143/14P
 
2018011
15.6.2018
RVPS Svidník
MVDr, Peter Tóth, Gorkého 10, 085 01 Bardejov
VPO, BSE 5/2018
129,49 €
92018
 
0041641580
15.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava
mesačný poplatok mobily
177,67 €
ŠVPS/Z-14/2011/E
 
120091282
15.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín
daň z nehnuteľností 2018
282,42 €
120091282
 
6576098837
15.6.2018
RVPS Dolný Kubín
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava
povinné zmluvné poistenie DK392BC
123,43 €
6576098837
 
20180862
15.6.2018
RVPS Dolný Kubín
TEHOS s.r.o., Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín
kúrenie 04/2018
276,83 €
36144843/63/2014
 
8210047070
15.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava
telefony 5/2018
113,11 €
4123367911
 
1000000302
15.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4, Bratislava
PZP služobmotor.vozidla
69,66 €
6528131284
 
4238018049
15.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Juraj Maniak, Jasenové 148
štátna veterinárna činnnosť
281,41 €
11/MJ/2018
 
201800029
15.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Marek Ulbrík,Vyhne 513
štátna veterinárna činnnosť
41,98 €
11/WV/2018
 
2018030
15.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Jozef Koloň, El-PZ, Stará Kremnička 340
oprava ventilátora
102,59 €
 
 
362018
15.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Rýchločistiareň Mýval, SNP 108, Žiar nad Hronom
pranie prádla
27,80 €
 
 
2642018
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001530 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca / Horná 2483, 022 01 Čadca / 36144835
zástrelné za diviaky
810,00 €
 
 
24082018
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001550 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikulá / Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36144860
zástrelné za diviaky
150,00 €
 
 
2018822417
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
40,50 €
 
 
2018822356
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
200,00 €
 
 
6861282426
15.6.2018
ŠVPS SR
1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852
nájomné-plynové fľaše
20,60 €
 
1300003926
3180002578
15.6.2018
ŠVPS SR
1000000288 / Univerzita Komenského v Bratislave / Šafarikovo nám. 6, 818 06 Bratislava / 00397865
prenájom pozemku Botanická 6/2018
314,06 €
1.8.2007
1300003927
2018822355
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
20,00 €
 
 
2018822304
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
20,00 €
 
 
180455
15.6.2018
ŠVPS SR
1000005377 / Drogéria u Kovára s.r.o / Kuklovská 2, 841 02 Bratislava / 45641242
Papierové utierky Papernet
704,88 €
Z-13/2013/E
1300003921
1272582
15.6.2018
ŠVPS SR
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
telekomunikačné poplatky
1 552,45 €
Z-12/2014/E
1300003924
188502798
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
80,00 €
 
 
24092018
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001550 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikulá / Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36144860
zástrelné za diviaky
40,00 €
 
 
12562018
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001440 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín / Súdna 22, 911 01 Trenčín / 34057455
vyúčtovanie PHM
13,21 €
 
 
188502789
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
125,40 €
 
 
2018822584
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
218,00 €
 
 
2018841187
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
227,50 €
 
 
188502978
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
29,70 €
 
 
2018822301
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
692,00 €
 
 
2018822307
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
8,00 €
 
 
188502794
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
611,30 €
 
 
188502796
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
577,80 €
 
 
2018577449
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001750 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie / Kukučínova 24, 040 01 Košice - Juh / 31295070
zástrelné za líšky
10,60 €
 
 
2018751527
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001750 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie / Kukučínova 24, 040 01 Košice - Juh / 31295070
mor včelieho plodu
4 921,62 €
 
 
188502793
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
2 800,10 €
 
 
188502788
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
610,00 €
 
 
188502800
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
464,40 €
 
 
188502797
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
593,70 €
 
 
188502785
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
27,00 €
 
 
188502418
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
33,00 €
 
 
188502781
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
95,40 €
 
 
4218045153
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
129,50 €
 
 
4218045078
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
2 240,30 €
 
 
4218045070
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
31,80 €
 
 
188501905
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
279,50 €
 
 
4218045069
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
21,20 €
 
 
4218045067
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
355,30 €
 
 
188502622
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
36,30 €
 
 
1562018
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001540 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný / Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín / 36144843
zástrelné za diviaky
60,00 €
 
 
14182018
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001410 / Regionálna veterinárna a potravinov správa Nové Mesto nad Váhom / Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 34057480
zástrelné za diviaky
1 520,00 €
 
 
4218045073
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
544,90 €
 
 
188502795
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
540,20 €
 
 
188502623
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
2018000937
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001760 / Regionálna veterinárna správa Michalovce / Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce / 31295207
zástrelné za diviaky
1 070,00 €
 
 
22052018
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
zástrelné za diviaky
250,00 €
 
 
4218045074
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
739,80 €
 
 
4218045075
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
1 702,80 €
 
 
188502624
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
31,40 €
 
 
2018296001
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001610 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota / Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota / 35984562
zástrelné za diviaky
330,00 €
 
 
188502783
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
49,80 €
 
 
4218045151
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
129,50 €
 
 
4218045438
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
5,50 €
 
 
188502782
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
127,20 €
 
 
188502779
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
10,60 €
 
 
4218045077
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
20,00 €
 
 
2018822303
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
48,00 €
 
 
2018822306
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
48,00 €
 
 
2018822305
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
48,00 €
 
 
188502786
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
100,00 €
 
 
3682018
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001790 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov / Bottova 2, 075 01 Trebišov / 31295118
zástrelné za diviaky
690,00 €
 
 
20180442
15.6.2018
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
zástrelné za diviaky
200,00 €
 
 
4218045154
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
129,50 €
 
 
4218045152
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
129,50 €
 
 
188502784
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
79,70 €
 
 
1885802799
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
696,60 €
 
 
2018822192
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
1 724,00 €
 
 
188502780
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
100,90 €
 
 
188502791
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
342,90 €
 
 
4218045081
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
641,00 €
 
 
4218045076
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
2,70 €
 
 
4218045082
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
442,60 €
 
 
4218045071
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
1 599,80 €
 
 
2018822213
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
188502621
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
36,30 €
 
 
4218045068
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
201,40 €
 
 
2018821950
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
40,00 €
 
 
188500065
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
10,60 €
 
 
2018821930
15.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
137,80 €
 
 
2018841224
15.6.2018
RVPS Košice-mesto
ŠVPÚ, Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
VPO NPKR
92,90 €
30/2016/ŠVPUGR
 
4218045964
15.6.2018
RVPS Košice-mesto
ŠVPÚ, Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
VPO NPKR
365,50 €
30/2016/ŠVPUGR
 
32018
15.6.2018
RVPS Košice-mesto
Soták D. MVDr, Zemplínska 38, 040 01 Košice
VPO SVL 5/2018
29,34 €
5/2018
 
DN001/18
15.6.2018
RVPS Zvolen
Slov.zväz včelárov, Slobody 74, 962 61 Dobrá Niva
klinické prehliadky včelstiev
730,62 €
3/2018
 
4218045913
15.6.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
106,00 €
23/2018
 
258011111
15.6.2018
RVPS Zvolen
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
elektrická energia
87,00 €
1121066
 
258163085
15.6.2018
RVPS Zvolen
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
elektrická energia
133,00 €
1121066
 
8209917949
15.6.2018
RVPS Zvolen
Slovak telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefóny, internet
150,91 €
TP0166622
 
15/2018
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Ovšonka, Spišské Hanušovce
VPO SVL 5/18
430,77 €
Zmluva č. 8/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
16/2018
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Rovder, Poprad
VPO SVL 5/18
189,07 €
Zmluva č. 15/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
2018/081
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Vozár, Hranovnica
VPO SVL 5/18
1 784,99 €
Zmluva č. 18/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
18/2018
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Chudíková, Tatranská Lomnica
VPO SVL 5/18
124,90 €
Zmluva č. 2/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
23/2018
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Šimonovič, Poprad
VPO SVL 5/18
449,12 €
Zmluva č. 17/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
9/2018
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Baránek, Kežmarok
VPO SVL 5/18
44,50 €
Zmluva č. 1/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
512018
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Palar, Poprad
VPO SVL 5/18
843,52 €
Zmluva č. 9/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
8/18
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Polanek, Kežmarok
VPO SVL 5/18
224,52 €
Zmluva č. 14/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
18/2018
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Kresťanko, Levoča
VPO SVL 5/18
684,50 €
Zmluva č. 5/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
18/2018
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Kaňa, Poprad
VPO SVL 5/18
58,11 €
Zmluva č. 3/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
201811
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Pitoňák, Sp. Stará Ves
VPO SVL 5/18
290,69 €
Zmluva č. 12/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
38/2018
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Mudrák, Poprad
VPO SVL 5/18
132,00 €
Zmluva č. 7/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
26-06-/618
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Keller, Levoča
VPO SVL 5/18
1 490,04 €
Zmluva č. 4/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
201826
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr.Podolinský Levoča
VPO SVL 5/18
976,38 €
Zmluva č. 13/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
21/18
14.6.2018
RVPS Poprad
Dr. Paštéka Kežmarok
VPO SVL 5/18
518,55 €
Zmluva č. 11/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018
 
46518
14.6.2018
RVPS Svidník
MVDr. Vladimír Čipák, Ladomírová 74
VPO, BSE 5/2018
331,79 €
12018
 
9001126077
14.6.2018
RVPS Svidník
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica
Poštový úver 52018
97,85 €
132004
 
122018
14.6.2018
RVPS Svidník
MVDr. Pavol Hamara, Železník 22
VPO, BSE 5/2018
68,37 €
42018
 
1800103
14.6.2018
RVPS Svidník
MVDr. Juraj Michrina, Zámocka 16, Stropkov
VPO, BSE 5/2018
840,38 €
62018
 
180025
14.6.2018
RVPS Svidník
MVDr. Michal Smaržík, Školská 941/14, Stropkov
VPO, BSE 5/2018
754,10 €
72018
 
201821
14.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Fuzia Milan MVDr., Milan Urbana 119/22, Námestovo
veterinárna činnosť
631,00 €
13/18
 
4218046082
14.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka vyšetrenie krmív
63,80 €
32/2018 ŠVPU/GR
 
3728800097
14.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, Trstená
komunálny odpad za rok 2017
14,92 €
3728800097
 
1012803223
14.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, Trstená
daň z nehnuteľností za rok 2017
148,52 €
1012803223
 
20180007
14.6.2018
RVPS Michalovce
Sipos Dionýz, MVDr., POH 49/79 V.Kapušany
vykonanie štátnych veterinárnych činností
37,84 €
17.18
 
18013
14.6.2018
RVPS Michalovce
Rešo Rudolf, MVDr. Orgovávanová 35, V. Kapušany
vykonanie štátnych veterinárnych činností
844,54 €
15/18
 
52018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Pastirik Stanislav, MVDr. Kačanov 65
vykonanie štátnych veterinárnych činností
17,47 €
14/18
 
22018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Kocák Peter, MVDr., Jastrabie 107
vykonanie štátnych veterinárnych činností
6,13 €
43405
 
272018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Jenčík Bohuš, MVDr. Lastomír , 353
vykonanie štátnych veterinárnych činností
90,01 €
43344
 
5518
14.6.2018
RVPS Michalovce
Ivančo Jaroslav, MVDr. Zemplínsky Branč, 171
vykonanie štátnych veterinárnych činností
41,24 €
43313
 
052018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Fedor Milan, MVDr., Remeselnícka, 35 Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
594,84 €
7/18
 
52018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Džurina Štefan, MVDr. Štúrova 2, Sobrance
vykonanie štátnych veterinárnych činností
111,46 €
43252
 
1218
14.6.2018
RVPS Michalovce
Bodnár Valér, MVDr., Vajanského 49, Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
122,60 €
43191
 
202018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Albrecht Peter, MVDr. J.Káľa 24, V.Kapušany
vykonanie štátnych veterinárnych činností
83,86 €
43132
 
102018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Adamčík Peter, MVDr. Štefanikova, 11, Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
162,13 €
43101
 
20180501
14.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Mandelík Renát Kováčska 59 Medzev
veterinráne činnosti
68,21 €
182018
 
8210033436
14.6.2018
RVPS Košice-mesto
Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislava
Hovorné, internet Hydina 5/2018
48,43 €
1010084615
 
2018841230
14.6.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
40,10 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841229
14.6.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
65,90 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841226
14.6.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
38,00 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841216
14.6.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
106,00 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
4218046147
14.6.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Dolný Kubín
NPKR
92,90 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
5918019281
14.6.2018
RVPS Trebišov
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina
Práca, mzdy a odmeňovanie (2019)
66,16 €
 
 
29/2018
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Ing. Dušan Kožiak, Rúbanisko II 442/71, Lučenec
stanovenie všeobecnej hodnoty motorového vozidla
124,13 €
 
1610000186
7294018978
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 1/A, Bratislava
splátka za dodávku zemného plynu na pracovisko v R.Sobote a v Revúcej 6/2018
950,00 €
6300139206
 
1614103072
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Slovakia Energy s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava
splátka za dodávku el.energie na pracovisko v Revúcej 6/2018
67,00 €
1121067
 
0026012738
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
splátka za dodávku el.energie na pracovisku v R.Sobote 6/2018
363,00 €
5207560 3, 52075665, 52075653, 52075673, 52075613
 
4590984345
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava
pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlá 5/2018
694,38 €
kúpna zmluva č. 0674638 zo dňa 20.2.2014
 
8209965454
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby a internet 5/2018
196,85 €
2030152574, 2028825500, 2028578933, 2028688381
 
68280-0162
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava
stravné lístky
1 983,98 €
5302259
1610000187
2018822569
13.6.2018
RVPS Svidník
ŠVPÚ VPU, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO Krmivá
260,00 €
44/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841222
13.6.2018
RVPS Svidník
ŠVPÚ VPU, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO Krmivá
99,00 €
44/2018/ŠVPÚ/GR
 
8209994647
13.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
mesačný poplatok telefon,internet
101,80 €
209128659
 
8209994685
13.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
mesačný poplatok fax
19,99 €
0435862841
 
8209994672
13.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
mesačný poplatok telefon,internet
45,41 €
2029289790
 
0118057395
13.6.2018
RVPS Michalovce
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova, 23, Bratislava
jedálne kupóny
1 552,50 €
13818000001
 
2183561
13.6.2018
RVPS Michalovce
Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 108, Michalovce
internet
34,80 €
2016494
 
2123751768
13.6.2018
RVPS Michalovce
Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice
vodné, stočné
59,53 €
67399
 
1614103062
13.6.2018
RVPS Michalovce
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A Bratislava
dodávka elektriny
118,00 €
1133199
 
1614103061
13.6.2018
RVPS Michalovce
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A Bratislava
dodávka elektriny
123,00 €
1133199
 
7284047911
13.6.2018
RVPS Michalovce
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, Bratislava
plyn
251,00 €
6300139377
 
FD4518013185
13.6.2018
RVPS Zvolen
Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B,821 09 Bratislava
kancelársky materiál
256,92 €
 
27/2018
20180132
13.6.2018
RVPS Zvolen
Ing.Karol Kamenský-KAMEŇ,Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen
oprava reťazovej píly
112,00 €
 
31/2018
39/2018
13.6.2018
RVPS Trebišov
MVDr. Vladimír Seman, M.R.Štefánika 1515, Trebišov
Výkon veterinárnych činností
208,74 €
9/2018
 
11/2018
13.6.2018
RVPS Trebišov
MVDr. Milan Mika, Mostová 1591/28, Sečovce
Výkon veterinárnych činností
83,63 €
5/2018
 
2018VFA06002
13.6.2018
RVPS Trebišov
JST Zdravie, s.r.o., J.Záborskeho 3718/6/A, Trebišov
Vybavenie pohot.skladu-Virkon S
16,00 €
 
21/2018
8209923095
13.6.2018
RVPS Trebišov
Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
Telefóny - hlasové služby
89,72 €
2028628771
 
8209923120
13.6.2018
RVPS Trebišov
Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
Internet
29,51 €
2030323966
 
18100140
13.6.2018
RVPS Trebišov
RM Auto - Rastislav Macko, Pozdišovce 88
Oprava (TV796BG-dvere)
75,00 €
 
23/2018
18100139
13.6.2018
RVPS Trebišov
RM Auto - Rastislav Macko, Pozdišovce 88
Oprava (TV796BG-brzdy)
185,00 €
 
23/2018
2180012
13.6.2018
ŠVPS SR
1000003730 / NETsystems a.s. / Kmeťkova 5, P.O.BOX 3F, 949 01 Nitra / 36532231
servisné práce 05/2018
1 620,00 €
D-3/2013/E
1300003920
4218045724
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4201804581
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4218045486
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4218045641
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
400,00 €
 
 
4218045274
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
500,00 €
 
 
4218045459
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
500,00 €
 
 
4218045650
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
100,00 €
 
 
4218045462
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
150,00 €
 
 
4218045648
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
100,00 €
 
 
4218045911
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4218045663
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
100,00 €
 
 
4218045255
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
550,00 €
 
 
2018822236
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018822375
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
17292018
13.6.2018
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
kliešťová encefalitída
28,13 €
 
 
4218045230
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
200,00 €
 
 
4218045228
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
550,00 €
 
 
4218045678
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
3180940
13.6.2018
ŠVPS SR
1000002716 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192
letenka Chudý 11-12.6.18
699,00 €
Z-6/2016/E
1300003874
2018822238
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018822275
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
došetrovanie NPKR
326,00 €
 
 
4218045643
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
350,00 €
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 127005