Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
1640058
28.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Radoslav Šuchter, Dlhá Lúka 34, Nová baňa
zástrelné
10,60 €
 
 
1702356
23.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MEDIATEL s.r.o.,Miletičova 21, Bratislava
inzercia Zlaté Stránky
60,00 €
 
 
4218031877
23.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 161/58, Dolný Kubín
VPO krmivá
65,90 €
17/2016
 
0058682600
22.6.2017
RVPS Trenčín
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava
mobilné telefóny, parkovné
322,35 €
12/2014/ŠVPS/Z-12/2014-E
 
62017
22.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Maďarová Gizela, Horné Hámre 17
štátna veterinárna činnosť
88,14 €
MG62017
 
3416947624
22.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s.,,Bajkalská 28, Bratislava
telefony 6/2017
26,29 €
41023369711
 
15640055
22.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Erik Kružlic,Akademická 25, Banská Štiavnica
zástrelné
31,80 €
 
 
4218031589
22.6.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
48,65 €
18/2016
 
4218031665
22.6.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
78,75 €
18/2016
 
017049
22.6.2017
RVPS Zvolen
Holent Peter, MVDr., Nad kotlom 16, 963 01 Krupina
veterinárne činnosti
221,81 €
05/2017
 
9001032537
22.6.2017
RVPS Zvolen
Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
P.O.BOX, výplatné úver
157,20 €
410141
 
4218031509
21.6.2017
RVPS Rožňava
ŠVPU , Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
365,50 €
28/2016/ŠVPÚ/GR
 
17200035
21.6.2017
RVPS Rožňava
Pečiatky-vizitky, s.r.o. Šafárikova 21, Rožňava
výroba pečiatok
23,88 €
 
16/2017
012017
21.6.2017
RVPS Zvolen
SZV, ZO, Majerský rad 58, 963 01 Krupina
klinické prehliadky včelstiev
1 432,20 €
9/2017
 
25/2017
21.6.2017
RVPS Zvolen
Veselý Juraj, MVDr., Lúčna štvrť 46, 962 12 Detva
veterinárne činnosti
392,35 €
18/2017
 
12/2017
21.6.2017
RVPS Zvolen
Lapin František, MVDr., Majerský rad 43, 963 01 Krupina
veterinárne činnosti
240,19 €
6/2017
 
4218031334
21.6.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
69,20 €
18/2016
 
20170171
21.6.2017
RVPS Zvolen
Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen
oprava SMV
309,20 €
 
40/2017
2017841257
21.6.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
104,10 €
18/2016
 
1706033
20.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
FILIPO s.r.o., Rázusova 1/523, Žiar nad Hronom
tonery
45,36 €
 
 
2017841341
20.6.2017
RVPS Ke-okolie
Št.vet.a potrav.ústav Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
krmivá
340,30 €
32016ŠVPUGR
 
8780050802
19.6.2017
RVPS Trenčín
Zsl.vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
vodné stočné BN
20,88 €
52006
 
2170220
19.6.2017
RVPS Trenčín
PROGMA Ing. Bebjaková, Legionárska 29, Trenčín
tonery NK
997,98 €
13/2013/ŠVPS/RTN/13/2013
39/2017
0170046
19.6.2017
RVPS Rožňava
MVDr. Jaroslav Kilík, Jablonov nad Turňou 173
veterinárne činnosti
342,30 €
3/2017
 
4218030925
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
250,00 €
 
 
4218030724
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
100,00 €
 
 
4218031080
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4218030723
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
150,00 €
 
 
2017822019
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017822149
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017841231
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
273334333
19.6.2017
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Inátová 17-18.5.17
657,00 €
Z-6/2016/E
1300002658
2017822481
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
301,00 €
 
 
4218031074
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
200,00 €
 
 
4218030930
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
150,00 €
 
 
4218030932
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
150,00 €
 
 
2017210093
19.6.2017
ŠVPS SR
1000002045 / Edita Kočiová-DITA / Hlavná 110/34, 076 43 Čierna n/Tisou / 33154228
upratovanie HIS Č.n.T. 05/2017
185,46 €
2/2004
1300002788
2017028
19.6.2017
ŠVPS SR
1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465
upratovanie HIS V.N. 05/2017
146,05 €
38033
1300002789
1794012526
19.6.2017
ŠVPS SR
1000002809 / SATUR TRAVEL a.s. / Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 / 35787201
letenka prof. Bíreš 8.6.17
800,00 €
Z-6/2016/E
1300002763
122017
19.6.2017
ŠVPS SR
1000004483 / Marian Kružliak / Nový rad 342, 962 71 Dudince / 40542491
pranie Dudince
66,10 €
 
1300002766
2017841233
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
1794012563
19.6.2017
ŠVPS SR
1000002809 / SATUR TRAVEL a.s. / Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 / 35787201
letenka Harmat 16.6.17
709,00 €
Z-6/2016/E
1300002777
178502641
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
88,00 €
 
 
178502589
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
301,50 €
 
 
178502404
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
675,00 €
 
 
178502874
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
166,00 €
 
 
2017681411
19.6.2017
ŠVPS SR
0000001750 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie / Kukučínova 24, 040 01 Košice - Juh / 31295070
mor včelieho plodu
5 432,46 €
 
 
4218031067
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
16,30 €
 
 
178502877
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
85,50 €
 
 
42017
19.6.2017
ŠVPS SR
1000010562 / Matej Kotora - Clean4you / Tehelná 443/21, 831 02 Bratislava / 50450883
upratovacie a čiastiace služby
1 400,00 €
 
1300002745
126320173
19.6.2017
ŠVPS SR
0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061
mor včelieho plodu
737,22 €
 
 
4218030642
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
280,00 €
 
 
4218030287
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218030416
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218030643
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017822291
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
26062017
19.6.2017
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
mor včelieho plodu
932,58 €
 
 
7522017
19.6.2017
ŠVPS SR
0000001500 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa / Školská 5, 927 01 Šaľa / 36101117
mor včelieho plodu
995,94 €
 
 
2017822382
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
360,00 €
 
 
4218030915
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
akrylamidy
121,50 €
 
 
4218030916
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
akrylamidy
121,50 €
 
 
178502880
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
252,00 €
 
 
13172017
19.6.2017
ŠVPS SR
0000001440 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín / Súdna 22, 911 01 Trenčín / 34057455
mor včelieho plodu
2 491,50 €
 
 
178503021
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
4218030918
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
akrylamidy
121,50 €
 
 
4218030739
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
akrylamidy
243,00 €
 
 
4218030470
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
178502894
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
576,40 €
 
 
178503020
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
178502870
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
4 191,00 €
 
 
178502895
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
348,00 €
 
 
2017822286
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017822287
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
178502892
19.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
305,50 €
 
 
170047
19.6.2017
RVPS Ke-okolie
MVDr.Kilík Jaroslav Jablonov nad Turňou 173
veterinárne činnosti
115,92 €
142017
 
117063298
19.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Le Cheque Dejeuner s.r.o.,, Tomášikova 23/D, Bratislava
stavné lístky
2 265,54 €
 
 
1640057
19.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Julius Matejov,Hliník nad Hronom
zástrelné
10,60 €
 
 
1640056
19.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Hubač Vladimír,Starohutská 55, Nová Baňa
zástrelné
10,60 €
 
 
2017/27
16.6.2017
RVPS Zvolen
Novotný Ľubomír, MVDr., Majerský rad 74, 963 01 Krupina
veterinárne činnosti
167,94 €
7/2017
 
6581482147
16.6.2017
RVPS Košice-mesto
Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4,Bratislava
HP KE 022GS 11.8.17-10.8.18
198,31 €
6581482147
 
3117182438
16.6.2017
RVPS Košice-mesto
Mesto Košice, Trieda SNP 48, Košice
Daň z nehnuteľnosti r.2017 2. splátka
266,39 €
Rozh.
 
170613
16.6.2017
RVPS Košice-mesto
PRINTO s.r.o., Potočná 1/A, Košice
Tonery
548,62 €
KZ 1/2013
 
2017822176
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
200,00 €
 
 
4218030543
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
32,60 €
 
 
20170614
16.6.2017
ŠVPS SR
0000001610 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota / Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota / 35984562
mor včelieho plodu
7 053,42 €
 
 
178502661
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
43,10 €
 
 
201784069
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
126,20 €
 
 
2017822274
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
2017822043
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
669,00 €
 
 
4218030823
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
akrylamidy
121,50 €
 
 
4218030744
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
akrylamidy
121,50 €
 
 
2017822174
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
740,00 €
 
 
2017822175
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
632,00 €
 
 
4218030742
16.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
akrylamidy
121,50 €
 
 
20170508
16.6.2017
RVPS Ke-okolie
MVDr.Čurlík Ján Kukorelliho 542/23 Hanušovce nad Topľou
veterinárne činnosti
19,64 €
52017
 
20170406
16.6.2017
RVPS Ke-okolie
MVDr.Čurlík Ján Kukorelliho 542/23 Hanušovce nad Topľou
veterinárne činnosti
19,57 €
52017
 
500011472
16.6.2017
RVPS Ke-okolie
Allianz -Slovenská poistovna a.s. Košice
poistenie budovy
200,65 €
500011472
 
1701
16.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr. Viliam Weiss, J.Horvátha 871/18, Kremnica
štátna veterinárna činnosť
22,65 €
W/11/2017
 
5017
16.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Mäsiar Milan. Ladomerská Vieska 222
štátna veterinárna činnosť
102,19 €
MM/7/2017
 
11517
16.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Uhrín Dušan, Sebechleby325
štátna veterinárna činnosť
32,82 €
U10/2017
 
122017
16.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Peter Supuka,, Dodekova 14, Nová Baňa
štátna veterinárna činnosť
431,71 €
SP/9/2017
 
4218031339
15.6.2017
RVPS Rožňava
ŠVPU , Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
69,20 €
28/2016/ŠVPÚ/GR
 
4218031264
15.6.2017
RVPS Rožňava
ŠVPU , Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
69,20 €
28/2016/ŠVPÚ/GR
 
9797003548
15.6.2017
RVPS Rožňava
Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
telefón
111,37 €
stála zmluva
 
2017841247
15.6.2017
RVPS Prešov
ŠVPU, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO NPKR
193,50 €
Zmluva 36/2016/ŠVPU GR
 
2017841254
15.6.2017
RVPS Prešov
ŠVPU, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO NPKR
193,50 €
Zmluva 36/2016/ŠVPU GR
 
2017841298
15.6.2017
RVPS Prešov
ŠVPU, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO NPKR
69,20 €
Zmluva 36/2016/ŠVPU GR
 
130617
15.6.2017
RVPS Prešov
MVDr. Harbáč Dušan, Bohúňová 12, Prešov
VPO 5/2017
9,89 €
Zmluva 6/2017
 
2017822562
15.6.2017
RVPS Ke-okolie
Štátny vet. A potrav.. Ústav Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
NPKR
365,50 €
32016ŠVPU GR
 
1700031
15.6.2017
RVPS Ke-okolie
Gacsay Ladislav Záhradná 78, Moldava nad Bodvou
veterinárne činnosti
84,60 €
92017
 
1170012
15.6.2017
RVPS Ke-okolie
MVDr. Pavol Fábry SNP 500/35
veterinárne činnosti
147,56 €
72017
 
067612017
15.6.2017
RVPS Michalovce
Exekútorský úrad - JUDr. Dulina Rudolf, Štúrova12, Michalovce
trovy exekúcie za vymáhanie pohľadávok
45,43 €
 
 
067562017
15.6.2017
RVPS Michalovce
Exekútorský úrad - JUDr. Dulina Rudolf, Štúrova12, Michalovce
trovy exekúcie za vymáhanie pohľadávok
41,23 €
 
 
2711096615
15.6.2017
RVPS Michalovce
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A Bratislava
nedoplatok za elektrinu
76,82 €
1133199
 
2711096614
15.6.2017
RVPS Michalovce
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A Bratislava
nedoplatok za elektrinu
69,12 €
1133199
 
2017841293
15.6.2017
RVPS Michalovce
ŠVPU Košice, Hlinkova 1, Košice
krmivá
14,10 €
33/2016/ŠVPÚ/GR
 
012017
15.6.2017
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie MJM Koromľa
zástrelné za diviakov na vyšetrenie AMO
150,00 €
 
 
1
15.6.2017
RVPS Michalovce
ZO SZV Sobrance
klinická prehliadka včiel
1 484,34 €
2/2017 V
 
52170198
14.6.2017
RVPS Košice-mesto
Hydina Slovensko, s.r.o. Nová Ľubovňa 505
Nájomné 5/2017
103,70 €
z. z 27.1.2011
 
178502664
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
4 264,00 €
 
 
11992017
14.6.2017
ŠVPS SR
0000001680 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad / Partizánska 83, 058 01 Poprad / 36165832
zástrelné za diviaky
30,00 €
 
 
4218030112
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
2 190,70 €
 
 
4218029984
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
908,60 €
 
 
4218029658
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
4218029644
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
110,50 €
 
 
4218029639
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
19,20 €
 
 
4218029663
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
108,70 €
 
 
4218029656
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
4218029679
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
74,20 €
 
 
4218029652
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
19,20 €
 
 
4218029660
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
19,20 €
 
 
4218029641
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
4218029643
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
76,80 €
 
 
4218029646
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
4218029642
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
4218028955
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
22,00 €
 
 
4218028954
14.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
5,50 €
 
 
2017841269
14.6.2017
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Hlinkova 1, Košice
štátna objednávka vyšetrenie krmív
340,30 €
27/2016 ŠVPU DK
 
1720663
14.6.2017
RVPS Dolný Kubín
MAKYTA a.s., 1.mája 882/46, Púchov
nájom a služby 05/2017
73,21 €
zml. z 27.4.2010
 
20170866
14.6.2017
RVPS Dolný Kubín
TEHOS s.r.o., Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín
kúrenie 04/2017
377,64 €
36144843/63/2014
 
29623303
14.6.2017
RVPS Prešov
ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,Bratislava
hovory ORANGE a Internet
152,99 €
Zmluva o posk.služby
 
2017841282
14.6.2017
RVPS Ke-okolie
Štátny vet. A potrav.. Ústav Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
krmivá
65,90 €
32016ŠVPU GR
 
012017
14.6.2017
RVPS Michalovce
Varga Mariám, MVDr. Jilemneckého 4, Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
24,22 €
18.17
 
282017
14.6.2017
RVPS Michalovce
Švingál Dušan, MVDr. Humenská 1, Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
445,75 €
17.17
 
280517
14.6.2017
RVPS Michalovce
Šipoš Milan, MVDr. Lastomír 45
vykonanie štátnych veterinárnych činností
88,66 €
16.17
 
1700005
14.6.2017
RVPS Michalovce
Sipos Dionýz, MVDr. P.O.H., V.Kapušany
vykonanie štátnych veterinárnych činností
82,56 €
15.17
 
17023
14.6.2017
RVPS Michalovce
Rešo Rudolf, MVDr. Orgovávanová 35, V. Kapušany
vykonanie štátnych veterinárnych činností
30,67 €
13.17
 
72017
14.6.2017
RVPS Michalovce
Pastirik Stanislav, MVDr., Kačanov 65
vykonanie štátnych veterinárnych činností
48,64 €
43070
 
1817
14.6.2017
RVPS Michalovce
Niemiec Marián, MVDr., Rastislavova,1 Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
157,21 €
43040
 
122017
14.6.2017
RVPS Michalovce
Jenčík Bohuš, MVDr. Lastomír
vykonanie štátnych veterinárnych činností
95,41 €
42979
 
52017
14.6.2017
RVPS Michalovce
Ivančo Jaroslav, MVDr. Zemplínsky Branč, 171
vykonanie štátnych veterinárnych činností
43,33 €
42948
 
52017
14.6.2017
RVPS Michalovce
Fedor Milan, MVDr., Remeselnícka, 35 Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
473,96 €
42917
 
72017
14.6.2017
RVPS Michalovce
Džurina Štefan, MVDr. Štútova 2, Sobrance
vykonanie štátnych veterinárnych činností
56,19 €
42887
 
282017
14.6.2017
RVPS Michalovce
Albrecht Peter, MVDr. J.Káľa 24, V.Kapušany
vykonanie štátnych veterinárnych činností
38,09 €
42767
 
082017
14.6.2017
RVPS Michalovce
Adamčík Peter, MVDr. Štefanikova, 11, Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
62,52 €
42736
 
9001032346
14.6.2017
RVPS Svidník
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica
Poštový úver 52017
51,25 €
132004
 
2711096166
13.6.2017
RVPS Trenčín
Slovakia energy, Plynárenská 7A, Bratislava
el. energia 05/17 TN
287,02 €
4/2011/ŠVPS/RTN/1111045
 
5796967421
13.6.2017
RVPS Lučenec
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Hlasové služby, internet
100,22 €
9911659930
 
0035501675
13.6.2017
RVPS Lučenec
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
Hlasové služby,
120,79 €
A7760523
 
201701
13.6.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Štefan Šimon, Veľká nad Ipľom
Veterinárne služby
147,33 €
17/2017
 
12017
13.6.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Miroslav Repa, Dobšinského 24, Lučenec
Veterinárne služby
56,44 €
15/2017
 
102017
13.6.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Martin Sýkora, Nad Mlynom 161, Hrnčiarske Zalužany
Veterinárne služby
77,11 €
16/2017
 
192017
13.6.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Henrieta Paálová, Veľká Ves 31
Veterinárne služby
129,23 €
12/2017
 
162017
13.6.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Jozef Máj, Jánošíkova 6, Fiľakovo
Veterinárne služby
213,13 €
10/2017
 
3117
13.6.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Oliver Karkoška, Ľ. Štúra 5, Halič
Veterinárne služby
536,90 €
8/2017
 
2017039
13.6.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Ján Jančovič, Vajanského 18, Lučenec
Veterinárne služby
889,24 €
7/2017
 
220175
13.6.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Zoltán Benko, Malatnova 168, Mučín
Veterinárne služby
533,82 €
5/2017
 
17017
13.6.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Július Balog, Ul. slobody 720/129, Poltár
Veterinárne služby
150,82 €
2/2017
 
5052017
13.6.2017
RVPS Lučenec
MVDr. Igor Bakša, Revolučná 19, Lučenec
Veterinárne služby
142,68 €
3/2017
 
170213
13.6.2017
RVPS Lučenec
Citonová spol. s r.o., Nám. L Svobodu 1, Banská Bystrica
Pranie bielizne
9,67 €
Zmluva o dielo č. 107
 
7243889802
13.6.2017
RVPS Lučenec
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
Zemný plyn
463,00 €
9100100498
 
1614103044
13.6.2017
RVPS Lučenec
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava
Elektrická energia
38,00 €
3/2011/ŠVPS/RLC 1121070
 
1614103047
13.6.2017
RVPS Lučenec
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava
Elektrická energia
177,00 €
3/2011/ŠVPS/RLC 1121070
 
1614103046
13.6.2017
RVPS Lučenec
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava
Elektrická energia
18,00 €
3/2011/ŠVPS/RLC 1121070
 
17110506
13.6.2017
RVPS Lučenec
AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec
výmena pneumatík
117,07 €
34/2013
1600000144
17110505
13.6.2017
RVPS Lučenec
AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec
výmena pneumatík
44,50 €
34/2013
1600000143
3017920573
13.6.2017
RVPS Lučenec
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina
stravné lístky
1 800,00 €
09K443022
1600000142
4218030812
13.6.2017
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR
731,00 €
20/2016 ŠVPÚGR
 
4218030862
13.6.2017
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmiva
156,70 €
20/2016 ŠVPÚGR
 
1796905786
13.6.2017
RVPS Zvolen
Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefóny, internet
145,16 €
TP01666622
 
117059399
13.6.2017
RVPS Zvolen
Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
jedálne kupóny
2 080,74 €
 
39/2017
28/2017
13.6.2017
RVPS Zvolen
Nemček Juraj, MVDr., Švermova 21, 960 01 Zvolen
veterinárne činnosti
236,65 €
13/2017
 
4101001718
13.6.2017
RVPS Zvolen
MPaRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
prevádzkové náklady
5 376,82 €
106/2017-240
 
OF/7404191
13.6.2017
RVPS Zvolen
ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina
odvoz a odstránenie ŽVP
50,00 €
 
30/2017
20170516
13.6.2017
RVPS Zvolen
KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen
pečiatky
30,00 €
 
38/2017
257180832
13.6.2017
RVPS Zvolen
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
elektrická energia
133,00 €
1121066
 
257001932
13.6.2017
RVPS Zvolen
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
elektrická energia
49,00 €
1121066
 
9517
13.6.2017
RVPS Zvolen
Uhrin Dušan, MVDr., 962 66 Sebechleby 325
veterinárne činnosti
86,59 €
8/2017
 
1-0129/17
13.6.2017
RVPS Zvolen
Vittek centrum spol. s r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
vodovodná batéria
40,45 €
 
41/2017
3170677
13.6.2017
RVPS Dolný Kubín
ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina
kalibrácia teplomera
94,30 €
 
14/2017
5/2017
13.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Dušan Žuffa, SNP 839, Sečovce
Výkon veterinárnych činností
167,86 €
14/2017
 
5/2017
13.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Peter Zanvit, Jesenského 1415, Trebišov
Výkon veterinárnych činností
594,18 €
13/2017
 
1/5/2017
13.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Elemír Vargaeštok, SNP 454, Hraň
Výkon veterinárnych činností
270,33 €
12/2017
 
47/2017
13.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Vladimír Seman, M.R.Štefánika 1515, Trebišov
Výkon veterinárnych činností
429,13 €
9/2017
 
5/2017
13.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Viliam Naď, Záhradná 26, Trebišov
Výkon veterinárnych činností
83,68 €
7/2017
 
1/5/17
13.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Arpád Molnár, Slovenské Nové Mesto 25
Výkon veterinárnych činností
305,17 €
6/2017
 
10/2017
13.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Milan Mika, Mostová 1591/28, Sečovce
Výkon veterinárnych činností
56,98 €
5/2017
 
01/05/2017
13.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Dionýz Leško, Pri štadióne 51, Kráľovský Chlmec
Výkon veterinárnych činností
90,05 €
4/2017
 
5/2017
13.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. István Géczi, Hlavná 5, Zatín
Výkon veterinárnych činností
79,70 €
3/2017
 
14/05/2017
13.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Milan Blanár, Bl. F15, Kráľovský Chlmec
Výkon veterinárnych činností
27,62 €
1/2017
 
2711096725
13.6.2017
RVPS Trebišov
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava
Elektrická energia - nedoplatok
56,62 €
1133192
 
20171
13.6.2017
RVPS Prešov
MVDr.Linda Mičúchová,M.Trenčianskeho 18, Prešov
VPO 3/2017
42,16 €
Zmluva 19/2017
 
1817
13.6.2017
RVPS Prešov
MVDr. Ľubomír Ličák, Na Záhumní 303, Fintice
VPO 5/2017
161,27 €
Zmluva 12/2017
 
4796983750
13.6.2017
RVPS Prešov
Slovak Telecom,Bajkalská 28,Bratislava
hlasové služby
40,54 €
zmluva o posk.služby
 
5796939600
13.6.2017
RVPS Prešov
Slovak Telecom,Bajkalská 28,Bratislava
hlasové služby a internet
110,05 €
Zmluva o posk.služby
 
2180
13.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín,, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmivá
340,30 €
17/2016
 
6525131284
13.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4, Bratislava
PZP služob.motor.vozidiel
128,64 €
6528131284
 
201700010
13.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Dvorský Jozef, Š.Moyzesa 69, Lutila
štátna veterinárna činnosť
425,76 €
D2/2017
 
20170025
13.6.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Kováč Miroslav, L.Svobodu 24, Banská Štiavnica
štátna veterinárna činnosť
526,71 €
KM4/2017
 
176101109
13.6.2017
RVPS Svidník
CWS BOCO - Slovensko s.r.o., M.R. Štefánika 87, Hlohovec
Spracovanie pracovných odevov 05/2017
41,66 €
Zmluva
 
102017218
13.6.2017
RVPS Svidník
ACK Auto s.r.o., Duklianska 29, Prešov
Servisná prehliadka SUZUKI SK 936 AY
249,62 €
 
182017
2017008
13.6.2017
RVPS Svidník
MVDr, Peter Tóth, Gorkého 10, 085 01 Bardejov
VPO 52017
91,10 €
82017
 
201701674
13.6.2017
ŠVPS SR
1000009843 / Babičkin dvor, a. s. / J.Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš / 45538557
kŕdle nosníc vakcína
6 990,50 €
 
 
4218030740
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
scrapie
78,00 €
 
 
2017822228
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
26,00 €
 
 
178502979
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
29,70 €
 
 
178502580
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
201701673
13.6.2017
ŠVPS SR
1000009843 / Babičkin dvor, a. s. / J.Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš / 45538557
kŕdle nosníc vakcína
6 990,50 €
 
 
273334094
13.6.2017
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Hačko 31.5.17
787,00 €
Z-6/2016/E
1300002734
178502984
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
74,20 €
 
 
178502982
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
106,00 €
 
 
178502986
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
37,30 €
 
 
178503024
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
178502985
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
42,40 €
 
 
178502981
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
10,60 €
 
 
4218031118
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
scrapie
273,00 €
 
 
178502337
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
3,30 €
 
 
4218029681
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
84,80 €
 
 
178502471
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
21,20 €
 
 
2017821812
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
190,80 €
 
 
4218029780
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
265,40 €
 
 
4218029680
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
53,00 €
 
 
178502376
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
42,40 €
 
 
2017821359
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
1 020,90 €
 
 
2017821811
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
450,70 €
 
 
4218029781
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
42,40 €
 
 
178502467
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
31,80 €
 
 
178502470
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
10,60 €
 
 
2017821810
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
790,80 €
 
 
178502375
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
28,60 €
 
 
70170124
13.6.2017
ŠVPS SR
1000001584 / Spolocny hydinarsky podnik / Cervenej armady 1191, 039 01 Turcianske Teplice / 31585370
kŕdle nosníc vakcína
12 375,00 €
 
 
2017821959
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kŕdle nosníc
78,00 €
 
 
201705078
13.6.2017
ŠVPS SR
1000001978 / Rudolf Pöhm,Pöhm & Göbl / Miroslavská 43, 044 25 Medzev / 32706235
kŕdle nosníc vakcína
8 250,00 €
 
 
2017822092
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
chovné kŕdle
208,00 €
 
 
4218029782
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
116,60 €
 
 
178502704
13.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
21,20 €
 
 
7797003069
12.6.2017
RVPS Košice-mesto
Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislava
Hovorné, internet Hydina 5/2017
48,35 €
1010084615
 
7283796035
12.6.2017
RVPS Košice-mesto
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Plyn 6/2017
40,00 €
9100105086
 
230617
12.6.2017
RVPS Košice-mesto
EDOS-PEM s.r.o, Tematínska 4,851 05 Bratislava
školenie zákon o ŠS, 23.6.2017
57,00 €
pozvánka
 
7796982246
12.6.2017
RVPS Košice-mesto
Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislava
Hovorné, internet RVPS, Dalton 5/2017
135,13 €
2030101871
 
6581283412
12.6.2017
RVPS Košice-mesto
Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4,Bratislava
PZP KE 022GS, 11.8.17-10.8.18
100,75 €
6581283412
 
4218031212
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
33,40 €
21/2016/ŠVPÚGR
 
4218031089
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
185,60 €
21/2016/ŠVPÚGR
 
190705101
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec
kancelársky papier
279,48 €
Z201725525
1610000133
4590826512
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava
pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlá 5/2017
614,74 €
kúpna zmluva č. 0674638 zo dňa 20.2.2014
 
5796945876
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby a internet 6/2017
221,99 €
2030152574, 2028825500, 2028578933, 2028688381
 
7243889858
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 1/A, Bratislava
splátka za dodávku zemného plynu na pracovisko v R.Sobote a v Revúcej 6/2017
808,00 €
6300139206
 
1750006341
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava
stravné lístky
1 307,98 €
5302259
1610000132
1614103072
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
Slovakia Energy s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava
splátka za dodávku el.energie na pracovisko v Revúcej 6/2017
38,00 €
1121067
 
0026012738
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
splátka za dodávku el.energie na pracovisku v R.Sobote 6/2017
383,00 €
5207560 3, 52075665, 52075653, 52075673, 52075613
 
9160013057
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava
povinné zmluvné poistenie SMV Škoda FABIA RS-094BR za obdobie 17.6.2017-17.6.2018
90,24 €
9160013057
 
9160013049
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava
povinné zmluvné poistenie SMV Škoda YETI RS-200BR za obdobie 17.6.2017-17.6.2018
179,28 €
9160013049
 
9160013065
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava
havarijné poistenie SMV Škoda YETI RS-094BR za obdobie 19.6.2017-19.6.2018
217,62 €
9160013065
 
9160013053
12.6.2017
RVPS Rimavská Sobota
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava
havarijné poistenie SMV Škoda YETI RS-200BR za obdobie 17.6.2017-17.6.2018
464,72 €
9160013053
 
201714
12.6.2017
RVPS Svidník
MVDr. Martin Ilečko, Kalničiakova 1061/27
VPO 52017
75,44 €
42017
 
4152017
12.6.2017
RVPS Svidník
MVDr. Vladimír Čipák, Ladomírová 74
VPO 52017
1 177,39 €
12017
 
1700097
12.6.2017
RVPS Svidník
MVDr. Juraj Michrina, Zámocka 16, Stropkov
VPO 52017
1 011,28 €
52017
 
32017
12.6.2017
RVPS Ke-okolie
Slovenský zväz včelárov Košice
klinická prehliadka včelstiev
54,78 €
22017
 
11170857
12.6.2017
RVPS Ke-okolie
Dopravný podnik Košice Bardejovská 6 Košice
veterinárne činnosti
13,01 €
92017
 
105170690
12.6.2017
RVPS Ke-okolie
MVDr.Jednrál Ľubomír Hemerkova 11 Košice
veterinárne činnosti
299,88 €
122017
 
2017019
12.6.2017
RVPS Ke-okolie
MVDr.Gedeon Viliam Turňa nad Bodvou 592
veterinárne činnosti
224,63 €
112017
 
20170226
12.6.2017
RVPS Ke-okolie
MVDr. Čurlík Ján, Kukorelliho 542/23 , Hanušovce nad TopĽou
veterinárne činnosti
19,46 €
52017
 
4218030811
9.6.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenia
731,00 €
18/2016
 
201708
9.6.2017
RVPS Zvolen
Ján Krnáč-PROFI Pneuservis,Krupinská cesta 7,960 01 Zvolen
výmena pneu
198,80 €
 
26/2017
4218030940
9.6.2017
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka NPKR
40,90 €
27/2016 ŠVPU DK
 
4218030890
9.6.2017
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka vyšetrenie krmív
65,90 €
27/2016 ŠVPU DK
 
4218031083
9.6.2017
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka vyšetrenie krmív
99,00 €
27/2016 ŠVPU DK
 
17133
9.6.2017
RVPS Dolný Kubín
EMU elektro s.r.o., SNP 15, Banská Bystrica
svietidlá Sl. Osada
72,56 €
 
11/2017
17030089
9.6.2017
RVPS Michalovce
Wintex s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/T
pracovné odevy - jendorázové
83,50 €
 
43070
4010500047
9.6.2017
RVPS Michalovce
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Kamenica n/Cir
zástrelné za diviakov na vyšetrenie AMO
140,00 €
 
 
201701
9.6.2017
RVPS Michalovce
Poľovnícka spoločnosť Viničky Koromľa
zástrelné za diviakov na vyšetrenie AMO
130,00 €
 
 
012017
9.6.2017
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie KOJONNA V.Raškovce
zástrelné za diviakov na vyšetrenie AMO
160,00 €
 
 
2017841242
9.6.2017
RVPS Michalovce
ŠVPU Košice, Hlinkova 1, Košice
krmivá
22,50 €
33/2016/ŠVPÚ/GR
 
2017841212
9.6.2017
RVPS Michalovce
ŠVPU Košice, Hlinkova 1, Košice
krmivá
340,30 €
33/2016/ŠVPÚ/GR
 
17104
9.6.2017
RVPS Svidník
ADM com s.r.o., Makovická 769/21, Svidník
Renovácia tonerov, servis VT
257,64 €
22013
 
2017009
9.6.2017
RVPS Svidník
MVDr. Miroslav Deutsch, Záhradná 18, Girlatovce
VPO 052017
212,60 €
22017
 
50317
9.6.2017
RVPS Svidník
MVDr. Ivan Stupák, 1. mája 105, Svidník
VPO 052017
747,17 €
72017
 
796947439
9.6.2017
RVPS Svidník
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Internet - kancelária na bit.
10,00 €
Zmluva o pripojení
 
4218031124
9.6.2017
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Dolný Kubín
NPKR
90,10 €
32/2016/ŠVPÚ/GR
 
01062017
9.6.2017
RVPS Trebišov
MVDr. Dionýz Leško, Pri štadióne 51, Kráľovský Chlmec
Nájom nebytových priestorov
49,79 €
Zmluva o nájme zo dňa 1.4.2008
 
9796910735
9.6.2017
RVPS Trebišov
Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
Telefóny - hlasové služby
86,88 €
2028628771
 
1796910764
9.6.2017
RVPS Trebišov
Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
Internet
29,52 €
2030323966
 
2017822054
9.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2017822052
9.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2017822057
9.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2017822159
9.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
399,30 €
 
 
2017822330
9.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
366,30 €
 
 
2017822329
9.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
432,30 €
 
 
2017822331
9.6.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
507,10 €
 
 
3171262
9.6.2017
ŠVPS SR
1000002716 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192
letenka Frič 5-6.6.17
665,00 €
Z-6/2016/E
1300002741
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 107847