Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
20170305
13.10.2017
RVPS Zvolen
Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen
oprava SMV
555,02 €
 
58/2017
3100893877
13.10.2017
RVPS Zvolen
Slovak telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefóny, internet
150,42 €
TP0166622
 
45/2017
13.10.2017
RVPS Zvolen
Nemček Juraj, MVDr., Švermova 21, 960 01 Zvolen
veterinárne činnosti
126,92 €
13/2017
 
2017/39
13.10.2017
RVPS Zvolen
Novotný Ľubomír, MVDr., Majerský rad 74, 963 01 Krupina
veterinárne činnosti
62,53 €
07/2017
 
15917
13.10.2017
RVPS Zvolen
Uhrin Dušan, MVDr., 962 66 Sebechleby 325
veterinárne činnosti
107,02 €
08/2017
 
4218036108
13.10.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
106,00 €
18/2016
 
1614103121
13.10.2017
RVPS Zvolen
Slovakia energy,s.r.o., Plynárenská 7 A, 821 09 Bratislava
elektrická energia
133,00 €
1121066
 
1614103120
13.10.2017
RVPS Zvolen
Slovakia energy,s.r.o., Plynárenská 7 A, 821 09 Bratislava
elektrická energia
49,00 €
1121066
 
117103997
13.10.2017
RVPS Zvolen
Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
jedálne kupóny
2 080,74 €
 
55/2017
142017
13.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Adamec Juraj, Slnečná 12, Nová baňa
štátna veterinárna činnosť
32,02 €
A1/2017
 
16917
13.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Uhrín Dušan, Sebechleby 325
štátna veterinárna činnosť
24,19 €
U10/2017
 
2017165
13.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
3MIKO spol. s r.o.,B.Lehôtka 142
oprava služob.motor.vozidla
236,00 €
1/2013
 
20170321
12.10.2017
RVPS Lučenec
Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota
výmena ističov
525,50 €
 
1600000158
9100958826
12.10.2017
RVPS Lučenec
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Hlasové služby, internet
101,45 €
9911659930
 
0035501675
12.10.2017
RVPS Lučenec
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
Hlasové služby,
113,96 €
A7760523
 
7239004088
12.10.2017
RVPS Lučenec
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
Zemný plyn
463,00 €
9100100498
 
4218036070
10.10.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
108,80 €
18/2016
 
4218036009
10.10.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
78,75 €
18/2016
 
8/2017
10.10.2017
RVPS Zvolen
Báťka Jaroslav, MVDr., Kostolná 166, 962 12 Detva
veterinárne činnosti
984,04 €
01/2017
 
022017
10.10.2017
RVPS Zvolen
Slov.zväz včelárov ZO,Majerský rad 58, 963 01 Krupina
klinické prehliadky včelstiev
405,24 €
9/2017
 
141550817
10.10.2017
RVPS Zvolen
Rejko Jozef, Novozámocká 27, 960 01 Zvolen
veterinárne činnosti
176,03 €
16/2017
 
55/2017
10.10.2017
RVPS Zvolen
Strinka Stanislav,MVDr., Edelényska 18, 048 01 Rožňava
veterinárne činnosti
306,80 €
19/2017
 
2171213261
10.10.2017
RVPS Zvolen
Stredosl.vodárenská prev.spol.,a.s.,Partiz.cesta 5, B.Bystrica
vodné, stočné
35,47 €
606201144
 
7273910266
10.10.2017
RVPS Trebišov
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Zemný plyn
750,00 €
9104146096
 
1770007018
10.10.2017
RVPS Trebišov
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava
Stravné lístky
1 485,00 €
7000899
1770049180
9808079515
10.10.2017
RVPS Trebišov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava
Signalizačné - prenosová cesta
3,98 €
9/8/08/0795/15
 
4100964372
10.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
mesačný poplatok telefon,internet
130,42 €
209128659
 
0100964390
10.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
mesačný poplatok tlf, internet
45,41 €
2029289790
 
6100964404
10.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
mesačný poplatok fax
22,91 €
0435862841
 
0000158817
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
JUDr.Stacho Chladný, exekút.úrad, Zvolen, Stráž 223
exekútorské poplatky
36,00 €
 
 
0000159017
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
JUDr.Stacho Chladný, exekút.úrad, Zvolen, Stráž 223
exekútorské poplatky
36,00 €
 
 
0077916922
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Orange Slovensko as.,, Metodova 8, Bratislava
služ.mobily
37,96 €
41023367911
 
2101014508
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
telefony 92017
108,56 €
41023367911
 
2017038
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Jozef Koloň, EL-PZ,Stará Kremnička 340
servis kotolne
329,52 €
21/2015
 
201700015
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Jozef Dvorský, Moyzesa 69, Lutila
štátna veterinárna činnosť
114,07 €
D2/2017
 
170134
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
COPYLINE sro,.Fr.Hečku 1712/35, Zvolen
oprava kopírovacieho stroja
259,20 €
 
 
20170023
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Juraj Krajči - HASKY,,Komenského 16/15, Žiar nad Hronom
monitorovací systém
999,83 €
2/2015
 
7239004040
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
SPP a.s.,,Mlynské nivy 44/a, Bratislava
plyn 102017
491,00 €
91109515
 
9613004415
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
MV SR,Pribinova 2, Bratislava
ochana objektu 102017
13,08 €
9613004415
 
7170313
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Slov.poľ.a potr. Komora,Záhranícka 21, Bratislava
vestník 2017
55,00 €
 
 
1614103122
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy s.r.o.,,Plynárenská 7A, Bratislava
EE 102017
41,00 €
1121069
 
1614103123
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy s.r.o.,,Plynárenská 7A, Bratislava
EE 102017
159,00 €
1121069
 
6571476536
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva poisťovňa a.s.,Štefanovičova 4, Bratislava
Hav.poistenie služ.mot.vozidla
248,37 €
6571476536
 
6571489986
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva poisťovňa a.s.,Štefanovičova 4, Bratislava
PZP služob.motor.vozidla
77,70 €
6571489986
 
18817
10.10.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Martin vanka - AC car,SNP 1244, Žiar nad Hronom
oprava služ.mot.vozidla
10,01 €
 
 
4862017
9.10.2017
RVPS Lučenec
Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna
tlačiareň
429,00 €
30/2013
1600000157
4218036002
9.10.2017
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmivá-VŽP
48,65 €
20/2016 ŠVPÚGR
 
642017
9.10.2017
RVPS Lučenec
Jozef Krnáč-kominárstvo, Jasná 14, Lučenec
revízia komínov
70,00 €
 
1600000156
1614103044
9.10.2017
RVPS Lučenec
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava
Elektrická energia
38,00 €
3/2011/ŠVPS/RLC 1121070
 
1614103047
9.10.2017
RVPS Lučenec
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava
Elektrická energia
177,00 €
3/2011/ŠVPS/RLC 1121070
 
1614103046
9.10.2017
RVPS Lučenec
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava
Elektrická energia
18,00 €
3/2011/ŠVPS/RLC 1121070
 
4218035855
9.10.2017
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR
90,10 €
20/2016 ŠVPÚGR
 
2017056
9.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Juraj Hampel, Medzihradská 1337/68, D. Kubín
oprava elektrického vrátnika RVPS DK
48,00 €
 
25/2017
1780011087
6.10.2017
RVPS Dolný Kubín
VAŠA Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava
nákup stravných lístkov
2 018,80 €
zml.8001020
 
8836144843
6.10.2017
RVPS Dolný Kubín
RVTS, s.r.o., Staré Grunty 2, Bratislava
koncesionársky poplatok 4Q 2017
55,74 €
8836144843
 
4218036104
6.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka vyšetrenie krmív
113,00 €
27/2016 ŠVPU DK
 
6566458798
6.10.2017
RVPS Dolný Kubín
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava
povinné zmluvné poistenie DK400AX
120,00 €
6566458798
 
6566242313
6.10.2017
RVPS Dolný Kubín
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava
havarijné poistenie DK400AX
284,39 €
6566242313
 
6582554608
6.10.2017
RVPS Dolný Kubín
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava
havarijné poistenie DK672AG
257,59 €
6582554608
 
6816036580
6.10.2017
RVPS Dolný Kubín
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica
povinné zmluvné poistenie DK672BG
117,00 €
6816036580
 
20170692
6.10.2017
RVPS Dolný Kubín
ALARM D, s.r.o., Ľudovíta Štúra 2044/1, D. Kubín
monitoring budovy 4Q 2017
143,28 €
1006
 
17211
6.10.2017
RVPS Svidník
ADM com s.r.o., Makovická 769/21, Svidník
Servis VT, renovácita tonerov
165,05 €
22013
 
2122945013
6.10.2017
RVPS Svidník
Východoslovenská vodárenská spol.a.s.,Komenského 50, Košice
Vodné, stočné, zrážkové vody 28.6.2017-27.9.2017
191,27 €
70-000050932PO2012
 
171089
6.10.2017
RVPS Svidník
SORBEL s.r.o., Beloveža 227
Prenájom nebyt.priestorov 09/2017
109,75 €
Zmluva
 
17090
5.10.2017
RVPS Zvolen
Akadémia vzdelávania, Nám. SNP 25, 960 01 Zvolen
školenie
55,00 €
 
60/2017
117102382
5.10.2017
RVPS Svidník
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava
Jedálne kupóny 300 ks
1 215,54 €
Zmluva
252017
2122941619
5.10.2017
RVPS Trebišov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Vodné, stočné
54,71 €
80-000067754PO2013
 
2017842003
5.10.2017
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
NPKR
92,90 €
32/2016/ŠVPÚ/GR
 
1614103099
5.10.2017
RVPS Trebišov
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava
Elektrická energia
458,00 €
1133192
 
3213446500
4.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
energia DK
401,00 €
9100164081
 
3200788500
4.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
energia Trstená
210,00 €
9100164084
 
3209295500
4.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
energia chata
33,00 €
9100164085
 
100001068
4.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín
mesačná platba vodné
35,00 €
4272015
 
100023993
4.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín
mesačná platba vodné
15,00 €
4282015
 
5507016630
4.10.2017
RVPS Dolný Kubín
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín
nedoplatok vodné, stočné 13.09.2016-12.09.2017
81,85 €
4272015
 
7273910480
4.10.2017
RVPS Svidník
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, BA
Odber zemného plynu za obd. 1.10.2017-31.10.2017
319,00 €
9100103004
 
2017842035
4.10.2017
RVPS Svidník
ŠVPÚ VPU, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO KZ
65,90 €
392016
 
0165375163
4.10.2017
RVPS Svidník
Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6/A, Bratislava
Hovorné služ. mobil.telefóny
56,23 €
165375163
 
1614103095
4.10.2017
RVPS Svidník
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7/A, Bratislava
Splátka za elektr.energiu 1.10.2017-31.10.2017/chata/
19,00 €
1133197
 
1614103094
4.10.2017
RVPS Svidník
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7/A, Bratislava
Splátka za elektr.energiu 1.10.2017-31.10.2017/AB/
181,00 €
1133197
 
2017842022
4.10.2017
RVPS Rožňava
ŠVPÚ , Hlinkova 1, Košice
laboratórne vyšetrenie
48,65 €
28/2016/ŠVPÚ/GR
 
9203652722
4.10.2017
RVPS Rožňava
Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava
el. energia
20,00 €
1133190
 
142017
4.10.2017
RVPS Rožňava
MVDr. Štefan Krajči, Jovice 191
veterinárne činnosti
125,53 €
4/2017
 
0170095
4.10.2017
RVPS Rožňava
MVDr. Jaroslav Kilík, Jablonov nad Turňou 173
veterinárne činnosti
120,60 €
3/2017
 
2017105
4.10.2017
RVPS Rožňava
MVDr. Emil Kacián, Pri Slanej 87, Tornaľa
veterinárne činnosti
46,67 €
2/2017
 
122017
4.10.2017
RVPS Rožňava
MVDr. Adam Krajči, A. Chazara 191, Jovice
veterinárne činnosti
38,06 €
6/2017
 
1614103073
4.10.2017
RVPS Rožňava
Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava
el. energia
139,00 €
1133190
 
2122848120
4.10.2017
RVPS Rožňava
Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice
vodné a stočné
377,46 €
60-000019175PO2009
 
26
4.10.2017
RVPS Rožňava
Slovenská banícka poločnosť ZSVTS Košice
Sympózium Hrádok
70,00 €
 
pozvánka
7273910215
4.10.2017
RVPS Rožňava
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
zemný plyn
374,00 €
901443
 
0472017
4.10.2017
RVPS Rožňava
MVDr.František Lašák, Vlčia Dolina 1166, Dobšiná
veterinárne činnosti
133,98 €
5/2017
 
517321985
4.10.2017
RVPS Rožňava
Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica
kalibrácia teplomerov
111,00 €
 
27/2017
1/8/17
3.10.2017
RVPS Zvolen
Petrus Juraj, MVDr., Jesenského 25, 960 01 Zvolen
laboratórne vyšetrenie
405,64 €
15/2017
 
170100023
3.10.2017
RVPS Zvolen
Országh Peter, MVDr., ČSA 97, 962 33 Budča
veterinárne činnosti
65,88 €
14/2017
 
19092017
2.10.2017
ŠVPS SR
0000001410 / Regionálna veterinárna a potravinov správa Nové Mesto nad Váhom / Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 34057480
pepsín
3 100,00 €
 
 
1101790634
2.10.2017
ŠVPS SR
1000002825 / WESTech, spol. s r. o. / Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava / 35796111
ochranné puzdro Leather iPad
5 120,96 €
 
1300003057
4218035558
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
18,30 €
 
 
4218035277
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
65,20 €
 
 
2017824329
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2017824320
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2017824335
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2017824323
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
4218035415
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
32,60 €
 
 
2017824319
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2017824328
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2017824321
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2017824290
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
4218035505
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
16,30 €
 
 
1701168
2.10.2017
ŠVPS SR
1000003038 / TPZ SERVIS s.r.o. / Medvedovej 12, 851 04 Bratislava / 35971576
servis zdvíhacích zariadení
199,20 €
 
1300003029
18902017
2.10.2017
ŠVPS SR
0000001430 / Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove / Moravská 1343/29, 020 01 Púchov / 34057463
mor včelieho plodu
1 455,96 €
 
 
1794012870
2.10.2017
ŠVPS SR
1000002809 / SATUR TRAVEL a.s. / Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 / 35787201
letenka Svetík 6.10.17
715,00 €
Z-6/2016/E
1300003045
1794012871
2.10.2017
ŠVPS SR
1000002809 / SATUR TRAVEL a.s. / Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 / 35787201
letenka Virgalová 17.10.2017
715,00 €
Z-6/2016/E
1300003046
2017824447
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
2017824274
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
724,30 €
 
 
2017824334
2.10.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
17000036
2.10.2017
ŠVPS SR
1000007006 / Elpservis s.r.o. / Ul. 8. mája, 028 01 Brezovica / 47229306
výmena termostatických hlavíc
876,00 €
 
1300003022
1794012859
2.10.2017
ŠVPS SR
1000002809 / SATUR TRAVEL a.s. / Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 / 35787201
letenka Bedriová 2.10.17
715,00 €
Z-6/2016/E
1300003036
1730102878
2.10.2017
ŠVPS SR
1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549
servisná prehliadka BL-491FT
268,64 €
15/2006/E
1300003028
6799919413
29.9.2017
RVPS Lučenec
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Hlasové služby, internet
100,20 €
9911659930
 
070732/2017
29.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
daň z nehnuteľností na rok 2017-II. splátka
711,79 €
zákon č. 582/2004 Z.z.
 
2410171122
29.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ RS
18,10 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2410169788
29.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ AK
18,05 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2410171639
29.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ VHS
18,00 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2410171499
29.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ LS
20,10 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2410257369
29.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ HU
18,10 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2122940873
29.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Štítnická 258/19, Rožňava
vodné, stočné na pracovisku v Revúcej za obdobie 22.6.-19.9.2017
151,16 €
60-000066014PO2013
 
4218035843
29.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
266,80 €
21/2016/ŠVPÚGR
 
4218035733
29.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
20,00 €
21/2016/ŠVPÚGR
 
4218035116
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
83,20 €
 
 
178504988
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
2,70 €
 
 
4218034610
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017824269
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
7170773
29.9.2017
ŠVPS SR
1000002703 / V OBZOR s.r.o. / P.O.Box 64, 820 12 Bratislava / 35708956
zoznam ZP, špec.ZM
18,70 €
 
1300003039
7180773
29.9.2017
ŠVPS SR
1000002703 / V OBZOR s.r.o. / P.O.Box 64, 820 12 Bratislava / 35708956
zoznam ZP, diet.potr.
13,20 €
 
1300003040
7190773
29.9.2017
ŠVPS SR
1000002703 / V OBZOR s.r.o. / P.O.Box 64, 820 12 Bratislava / 35708956
zoznam kateg.diet.potravín
4,40 €
 
1300003041
7160773
29.9.2017
ŠVPS SR
1000002703 / V OBZOR s.r.o. / P.O.Box 64, 820 12 Bratislava / 35708956
zoznam kateg.liekov
17,60 €
 
1300003042
317496705
29.9.2017
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
vodné stočné Modra 18.8.-17.9.17
28,98 €
Z-15/2013/E
1300003043
60170039
29.9.2017
ŠVPS SR
1000005120 / EVROFIN Int.spol.s r.o. / Jarošova, 831 03 Bratislava / 44563485
frankovací stroj Neopost IS 350
1 440,00 €
7/2010/E
1300002995
2017824273
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
2017003878
29.9.2017
ŠVPS SR
0000001670 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné / Gaštanová 3, 066 01 Humenné / 36165808
zástrelné za líšky
95,40 €
 
 
17109
29.9.2017
ŠVPS SR
1000000817 / ISTROKLIMA / Dunajská 24, 811 08 Bratislava 1 / 17331960
oprava a montáž ventilátora
1 408,92 €
Z-14/2013/E
1300003021
6642017
29.9.2017
ŠVPS SR
0000001720 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľo / Kalinčiakova 879, 093 28 Vranov nad Topľou / 36165786
zástrelné za líšky
84,80 €
 
 
20171171
29.9.2017
ŠVPS SR
0000001610 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota / Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota / 35984562
zástrelné za líšky
53,00 €
 
 
2017841989
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odbcer vzoriek HIS
291,80 €
 
 
2062017
29.9.2017
ŠVPS SR
0000001560 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin / Záturčianska 1, 036 01 Martin / 36144878
mor včelieho plodu
1 849,98 €
 
 
2017000691
29.9.2017
ŠVPS SR
0000001770 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava / Južná 43, 048 01 Rožňava / 31295231
zástrelné za diviaky
180,00 €
 
 
1962017
29.9.2017
ŠVPS SR
0000001560 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin / Záturčianska 1, 036 01 Martin / 36144878
zástrelné za líšky
74,20 €
 
 
2017824041
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
173,20 €
 
 
2017823979
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218035364
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218035366
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
280,00 €
 
 
4218035365
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017824268
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
28,00 €
 
 
2017824270
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
6512017
29.9.2017
ŠVPS SR
0000001720 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľo / Kalinčiakova 879, 093 28 Vranov nad Topľou / 36165786
zástrelné za diviaky
280,00 €
 
 
18222017
29.9.2017
ŠVPS SR
0000001430 / Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove / Moravská 1343/29, 020 01 Púchov / 34057463
zástrelné za diviaky
1 210,00 €
 
 
2017824007
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
59,20 €
 
 
2017823941
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
6,60 €
 
 
2017823996
29.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
26,00 €
 
 
17210
29.9.2017
RVPS Liptovský Mikuláš
UNIDOM, sro,1.mája 2044, Liptovský Mikuláš
nákup kukanádoby
34,00 €
 
30/2017
13017203
29.9.2017
RVPS Liptovský Mikuláš
KZLM-Tilia, sro,Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš
nákup OOPP a čist.prostr.
57,65 €
 
31/2017
262017
29.9.2017
RVPS Čadca
MVDr. Dezider Gašperák, Rudinská 356
veterinárne činnosti
49,72 €
7/2017
 
3419870441
29.9.2017
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
telefony 9/2017
25,19 €
41023367911
 
174013
29.9.2017
RVPS Žiar nad Hronom
JUDr.Stanislava Kolesárová,prof.Sáru 5, Banská Bystrica
exekučné poplatky
20,88 €
 
 
174012
29.9.2017
RVPS Žiar nad Hronom
JUDr.Stanislava Kolesárová,prof.Sáru 5, Banská Bystrica
exekučné poplatky
20,64 €
 
 
517321398
28.9.2017
RVPS Stará Ľubovňa
Slovenská legálna metrológia, n.o.,Hviezdoslavova 31, B. Bystrica
Kalibrácia teplomerov
115,80 €
 
42986
1410000226
28.9.2017
RVPS Nové Mesto n/V.
1000006112 / MVDr. Branislav Klein / Kočovce, 916 31 Kočovce / 36121690
Vet.činnosti
118,90 €
 
 
1410000225
28.9.2017
RVPS Nové Mesto n/V.
1000006046 / MVDr.Mago Daniel / Bošáca, 913 07 Bošáca / 31142800
Vet.činnosti
46,09 €
 
 
1410000224
28.9.2017
RVPS Nové Mesto n/V.
1000006045 / MVDr. Miroslav Zeman / Papraď, 916 01 Stará Turá / 31141617
Vet.činnosti
153,89 €
 
 
1410000229
28.9.2017
RVPS Nové Mesto n/V.
1000005587 / HealthWork, s.r.o. prac. zdravot. služba / Sládkovičova16, 902 01 Pezinok / 46510206
pracovná zdravotná služba
576,00 €
 
 
3117
28.9.2017
ŠVPS SR
1000004867 / Ing.Oľga Švarcbacherová / Školská 13, 976 13 Slovenská Ľupča / 43407749
preklad listu SJ-RJ
17,36 €
 
1300002970
201784100
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
309,90 €
 
 
4218035214
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
323,50 €
 
 
178505002
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
10,60 €
 
 
4218034814
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
91,30 €
 
 
4218035162
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
178505057
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
871,00 €
 
 
109017
28.9.2017
ŠVPS SR
0000001500 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa / Školská 5, 927 01 Šaľa / 36101117
zástrelné za diviaky
110,00 €
 
 
2017824202
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
20,00 €
 
 
2017002172
28.9.2017
ŠVPS SR
0000001510 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany / Dr. P. Adámiho 17, 955 48 Topoľčany / 36101109
zástrelné za diviaky
20,00 €
 
 
178505078
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
1 785,50 €
 
 
178505059
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
338,00 €
 
 
178504953
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
128,00 €
 
 
20170493
28.9.2017
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
zástrelné za líšky
10,60 €
 
 
2017000138
28.9.2017
ŠVPS SR
0000001760 / Regionálna veterinárna správa Michalovce / Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce / 31295207
zástrelné za diviaky
470,00 €
 
 
2017824386
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
5,50 €
 
 
62170127
28.9.2017
ŠVPS SR
1000005120 / EVROFIN Int.spol.s r.o. / Jarošova, 831 03 Bratislava / 44563485
štítky do frankovacieho stroja Neopost
140,40 €
7/2010/E
1300003034
4218035352
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
438,00 €
 
 
2017824239
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
2017824247
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
5,50 €
 
 
178505088
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
2 274,50 €
 
 
178504959
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
228,00 €
 
 
178504969
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
60,00 €
 
 
178504967
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
80,00 €
 
 
178504954
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
60,00 €
 
 
4218035350
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
174,20 €
 
 
4218035353
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
328,50 €
 
 
178505087
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
4 253,00 €
 
 
178505046
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
152,50 €
 
 
4218035115
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
594,00 €
 
 
178504984
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
4,00 €
 
 
178504987
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
405,00 €
 
 
178505086
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
1 080,00 €
 
 
178504991
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
445,30 €
 
 
20170477
28.9.2017
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
zástrelné za diviaky
30,00 €
 
 
2017824271
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
669,00 €
 
 
17003375
28.9.2017
ŠVPS SR
0000001390 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava / Zavarská 11, 918 21 Trnava / 36086819
zástrelné za diviaky
80,00 €
 
 
178504997
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
74,20 €
 
 
4218034830
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
31,80 €
 
 
4218035213
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
243,80 €
 
 
2017824366
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
85,00 €
 
 
2017823708
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
716,30 €
 
 
2017824371
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
807,90 €
 
 
2017824272
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
669,00 €
 
 
2017824453
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017824452
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
28,00 €
 
 
4218035358
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
11862017
28.9.2017
ŠVPS SR
0000001370 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta / Hodská 353/19, 924 25 Galanta / 36086827
zástrelné za líšky
21,20 €
 
 
2017824454
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2017824205
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
148,40 €
 
 
4218033591
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
63,30 €
 
 
4218034054
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
45,90 €
 
 
4218032771
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
38,40 €
 
 
2017824203
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
907,00 €
 
 
2017824204
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
431,80 €
 
 
2017824047
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
26,40 €
 
 
2017824126
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
386,10 €
 
 
201784101
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
84,80 €
 
 
2017823731
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
26,00 €
 
 
2017823030
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
85,00 €
 
 
2017823029
28.9.2017
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
85,00 €
 
 
4218035663
28.9.2017
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, D.Kubín
VPO NPKR
79,00 €
242016
 
292017
28.9.2017
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr.Hrčka Jaroslav,Vyšné Matejkovo 7854
VPO SVL 8/2017
26,33 €
7/2017
 
4218035913
28.9.2017
RVPS Martin
ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ v Dolnom Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
veterinárna prevencia a ochrana-krmivá, VŽP
48,65 €
37/2014/ŠVPÚ
 
152017
28.9.2017
RVPS Martin
B&J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, Banská Bystrica
spracovanie VO pre podlimitnú zákazku
2 520,00 €
201705
 
2122942000
28.9.2017
RVPS Ke-okolie
Vsl.vod.spoloč. A.s. Komenského 50 Košice
vodné stočné Kukučinova 24 Košice 3,Q.2017
117,43 €
4390002129
 
51568806
28.9.2017
RVPS Ke-okolie
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava
hovorné
78,98 €
51568806
 
4218035845
28.9.2017
RVPS Čadca
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR
443,50 €
26/2016/ŠVPÚGR
 
2017841986
28.9.2017
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
NPKR
79,00 €
32/2016/ŠVPÚ/GR
 
2017841974
28.9.2017
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
99,00 €
32/2016/ŠVPÚ/GR
 
171259
28.9.2017
RVPS Poprad
Tatraglobal s.r.o., Poprad
Čistiace a hygienické potreby
200,41 €
 
Objednávka č. 50/17
4218035882
28.9.2017
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka vyšetrenie krmív
65,90 €
27/2016 ŠVPU DK
 
4218035849
28.9.2017
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka vyšetrenie krmív
99,00 €
27/2016 ŠVPU DK
 
1704948
28.9.2017
RVPS Dolný Kubín
BAZ, s.r.o., Na Sihoti 1168, Dolný Kubín
pracie prášky, čiastiace prostriedky
332,86 €
 
28/2017
0025013103
27.9.2017
RVPS Rožňava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
mobilné telefóny
48,93 €
stála zmluva
 
170003168
27.9.2017
RVPS Rožňava
DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820
nákup tonerov
96,00 €
 
28/2017
2017841885
27.9.2017
RVPS Stará Ľubovňa
ŠVPÚ Košice, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR - laboratórne vyšetrenie
79,00 €
Zmluva č.35/2016/SVPUGR
 
2017841993
27.9.2017
RVPS Stará Ľubovňa
ŠVPÚ Košice, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmivá - laboratórne vyšetrenie
95,50 €
Zmluva č.35/2016/SVPUGR
 
2017030
27.9.2017
RVPS Stará Ľubovňa
MVDr. Michal Poperník, Podsadek 7, Stará Ľubovňa
VPO 8/2017
60,74 €
Zmluva č.6/2017
 
2017824475
27.9.2017
RVPS Dunajská Streda
ŠVPÚ DK, VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
65,90 €
3/2016
 
45092017
27.9.2017
RVPS Dunajská Streda
Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda
Vyhotovenie pečiatky
33,50 €
 
1360000192
000052017
27.9.2017
RVPS Dunajská Streda
Lívia FIBI, Smetanov Háj 293/35, Dunajská Streda
Kvalifikované práce výpočtovej techniky
297,00 €
 
1360000199
6861184325
27.9.2017
RVPS Dunajská Streda
Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava
Propán bután flaše
22,00 €
 
1360000124
2017841996
27.9.2017
RVPS Žilina
ŠVPU Dolný Kubín, Jánoškova 58
Monitoring poľovnej zveri a rýb
601,20 €
25/2016/ŠvPÚ/GR
 
0121702739
27.9.2017
RVPS Žilina
KOEXIMPO, s.r.o. Kamenná 19, Žilina
kancelárske potreby
1 392,85 €
IČO:31584268
73/2017
82017
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Ján Korim, Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves
VPO
733,56 €
zmluva
 
1901320717
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Marcel Muránsky, Štúrová 9, Levoča
VPO
239,30 €
zmluva
 
171697
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
MIVA, Mlynská 13, Smižany
kanc. materiál
149,66 €
 
26/2017
0042170142
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
Orange Slovensko, a.s., Metodova 6, Bratislava
mobily
37,14 €
zmluva
 
82317851
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava
mobily
706,00 €
zmluva
 
2017841940
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
ŠVPÚ Košice, Hlinková 1
VPO - krmivá
40,10 €
zmluva
 
2017841939
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
ŠVPÚ Košice, Hlinková 1
VPO - krmivá
92,90 €
zmluva
 
2017841943
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
ŠVPÚ Košice, Hlinková 1
VPO - krmivá
120,80 €
zmluva
 
20170801
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Miklošik Ivan, Školská 142/16, Margecany
VPO
433,60 €
zmluva
 
142017
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Kovaľová Kristina, Tatranská 33, Smižany
VPO
77,04 €
zmluva
 
517159748
27.9.2017
RVPS Sp. Nová Ves
PVS, Hraničná 662/17, Poprad
vodné, stočné
36,58 €
zmluva
 
1062017
27.9.2017
RVPS Svidník
AJFA+AVIS s.r.o., Klemensova 34, Žilina
Časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka
12,50 €
 
 
302017
27.9.2017
RVPS Martin
MVDr. Málik Milan, Dolné Rakovce 1925/39, Turčianske Teplice
veterinárna prevencia a ochrana+BSE za 8/2017
76,96 €
2/2017 zo dňa 6.12.2016
 
2017070
27.9.2017
RVPS Martin
MVDr. Hybský Štefan, Hlboká 334/23, Kláštor pod Znievom
veterinárna prevencia a ochrana+BSE za 8/2017
313,66 €
8/2017 zo dňa 6.12.2016
 
1717
27.9.2017
RVPS Martin
MVDr. Varinská Jiřina, Košťany nad Turcom 194
veterinárna prevencia a ochrana+BSE za 8/2017
33,67 €
9/2017 zo dňa 6.12.2016
 
4218035254
27.9.2017
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
218,20 €
18/2016
 
5419393680
27.9.2017
RVPS Zvolen
Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava
telefóny
199,18 €
300/2013-230
 
00150917
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Jaroslav Pluhař, Ožďany 335
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
57,08 €
SVL 21/2017
 
2403
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ladislav Haniczko, Školská 24/IV, Tornaľa
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
24,03 €
SVL 10/2017
 
068/2017 OFV
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Jozef Malček, Jánošíky 386, Rimavské Janovce
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
261,29 €
SVL 17/2017
 
2664
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Anton Andreánsky, Včelince 173
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
26,64 €
SVL 2/2017
 
06/2017
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Milan Krokavec, Ratková 105
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
38,51 €
SVL 14/2017
 
2017057
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Juraj Jéney, Rimavská Seč 442
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
234,17 €
SVL 11/2017
 
1/8/17
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ivan Drobčo, Šafárikova 331/5, Revúca
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
49,48 €
SVL 6/2017
 
21/2017
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ladislav Németh, Bátka 177
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
85,66 €
SVL 18/2017
 
201719
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Vladimír Cilík, Železničiarska 34, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
213,72 €
SVL 4/2017
 
5617
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Milan Kamenský, Poštová 99, Tornaľa
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
213,37 €
SVL 13/2017
 
2017107
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Emil Kacián, Pri Slanej 87, Tornaľa
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
37,82 €
SVL 12/2017
 
40/2017
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ladislav Lang, Šimonovce 73
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
115,07 €
SVL 15/2017
 
05/2017
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Adrian Hamar, Š.Maliaka 4, Revúca
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
28,60 €
SVL 9/2017
 
2017034
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Zdenek Drotár, Športová 4/27, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
124,49 €
SVL 7/2017
 
17024
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Július Balog, Slobody 720/129, Poltár
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
120,70 €
SVL 3/2017
 
2017028
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Arpád Ubreži, Sedliacka 6, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
153,70 €
SVL 28/2017
 
201734
27.9.2017
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Vladimír Sucháč, Novomeského 1/148, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 8/2017
309,47 €
SVL 23/2017
 
2017262
27.9.2017
RVPS Poprad
Ing. Ľ. Horňák - H+H, Poprad
Hliniková strieška
152,00 €
 
Objednávka č. 54/17
35/2017
27.9.2017
RVPS Poprad
M. Jurkovský MAJOTERM, Poprad
Revízia tlakových nádob Poprad, Kežmarok
95,00 €
 
Objednávka č. 45/17
170101297
27.9.2017
RVPS Poprad
CORA GASTRO s.r.o., Poprad
Vpichové teplomery
118,37 €
 
Objednávka č. 55/17
17589
27.9.2017
RVPS Poprad
LUROTECH s.r.o., Poprad
Oprava Výpočtovej techniky
43,20 €
 
Objednávka č. 57/17
217090505
27.9.2017
RVPS Poprad
Kávomaty s.r.o., Kežmarok
Kávovár
658,80 €
 
Objednávka č. 49/17
2017010224
27.9.2017
RVPS Poprad
KP plus s.r.o., Kežmarok
Kancelársky papier
747,52 €
 
Objednávka č. 47/17
2017010225
27.9.2017
RVPS Poprad
KP plus s.r.o., Kežmarok
Kancelárske potreby
879,88 €
 
Obbjednávka č. 48/17
99470867
27.9.2017
RVPS Dolný Kubín
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina
PaM 2018
59,00 €
2000-04
 
5517014823
27.9.2017
RVPS Dolný Kubín
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín
nedoplatok vodné, stočné 06.09.2016-05.09.2017
71,60 €
4282015
 
4218035474
27.9.2017
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka vyšetrenie krmív
101,25 €
27/2016 ŠVPU DK
 
4218035662
27.9.2017
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka NPKR
40,90 €
27/2016 ŠVPU DK
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 113232