Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest

aktualizované dňa 21. apríla 2017

  • 21.04.2017 - RVPS Prievidza, odborný radca - Ekonomické oddelenie PDF formát
  • 13.04.2017 - RVPS Žilina, odborný radca - Oddelenia potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu PDF formát
  • 13.04.2017 - RVPS Šaľa, odborný radca - Oddelenie zdravia zvierat - Referát hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie PDF formát
  • 12.04.2017 - RVPS Senica, odborný radca –  Ekonomické oddelenie PDF formát
  • 12.04.2017 - RVPS Senica, odborný radca –  Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín, oddelenie hygieny potravín rastlinného pôvodu PDF formát
  • 12.04.2017 - RVPS Senica, odborný radca –  Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín, oddelenie hygieny potravín živočíšneho pôvodu PDF formát
  • 27.03.2017 - RVPS Dunajská Streda, odborný radca – zdravia zvierat a ochrany zvierat PDF formát