Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Chronické chradnutie jeleňovitých - CWD

aktualizované dňa 24. februára 2010
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 148
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o CWD (chronic wasting disease) - chronické chradnutie jeleňovitých

Ochorenie je zaraďované medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), čiže medzi ochorenia ako je BSE (choroba šialených kráv) alebo scrapie (ochorenie u oviec a kôz), ktorých pôvodcom je prión. CWD je samostatné ochorenie a nemá vzťah k BSE alebo scrapie. Toto ochorenie bolo prvý krát popísané v roku 1967 u jeleníka ušatého (Odocoileus hemionus) v Severnej Amerike (v štáte Colorado) a stále sa vyskytuje v niektorých štátoch USA (18 štátov) a Kanady (2 provincie).

Ochorenie nie je prenosné na človeka a u postihnutého zvieraťa má fatálny priebeh (končiaci smrťou) a dominantným príznakom je celkové chradnutie zvieraťa. K prvotným príznakom ochorenia patrí zmena správania, najmä strata plachosti, neskôr sú to poruchy pohybu a koordinácie pohybov, postihnutie panvových končatín, poklesnutá hlava a ušnice. Pozorovaný je zvýšený príjem vody a nadmerná salivácia (slintanie) – podobnosť s klinickým obrazom besnoty. Klinický obraz sa zisťuje zvyčajne u zvierat starších ako 17 mesiacov, najčastejšie vo veku 3-5 rokov (najstaršie postihnuté zviera malo 15 rokov). Zvieratá uhynú do 2-3 mesiacov od prepuknutia choroby. Pôvodca ochorenia je vysoko odolný prión so schopnosťou perzistovať v prírode dlhšie obdobie a podľa niektorých výskumov je schopný sa viazať na čiastočky pôdy a tak byť zdrojom možnej nákazy pre ďalšie vnímavé zvieratá. Vnímavými zvieratami, u ktorých už bolo ochorenie zistené sú: jeleník ušatý (Odocoileus hemionus), jeleň wapiti (Cervus elaphus nelsoni), jeleník bielochvostý (Odocoileus virginianus), jeleň lesný (Cervus elaphus) a los mokraďový (Alces alces).

V Európe toto ochorenie nebolo doposiaľ zaznamenané, ale aj napriek tomu Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) odporučil, aby sa v Spoločenstve uskutočnil cielený dozor (monitoring) jeleňovitej zveri. Na základe Rozhodnutia Komisie (ES) č. 182/2007 o prieskume choroby chronického chradnutia u jeleňovitých Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala usmernenie pre spôsob odberu vzoriek predĺženej miechy (obexu) u jeleňov lesných (Cervus elaphus), poprípade pasrnca (jeleníka) bielochvostého (Odocoileus virginianus) starších ako 18 mesiacov. Odber vzoriek bol skoordinovaný s práve prebiehajúcou poľovnou sezónou, čiže od 1.9.2007 do 31.12.2007 a prebiehal vo všetkých krajoch Slovenska. Odobraté vzorky vyšetroval pomocou rýchlych (RAPID) testov Štátny veterinárny ústav vo Zvolene. Celkovo bolo odobratých 605 vzoriek a všetky s negatívnym výsledkom vyšetrenia.


Výsledky laboratórneho vyšetrovania CWD v priebehu poľovnej sezóny 2007


Cielená skupina zvieratá

Počet vyšetrených vzoriek
Vyšetrené Pozitívne
 Zdravo zastrelené 587 0
 Uhynuté 6 0
 Klinicky choré 0 0
 Zrazené/zabité pri dopravných nehodách 12 0
 Spolu 605 0